Vlaanderen en Nederland bergen plannen Cabergkanaal definitief op. Limburg krijgt er een logistieke hub bij.

Verdragswijziging Cabergkanaal ondertekendin
MOW Mag

Het Cabergkanaal tussen Vlaanderen en Nederland komt er niet. Daarover ondertekenden beide landen dit voorjaar een verdragswijziging. Die beslissing opent de weg voor het gloednieuwe, duurzame bedrijventerrein Albertknoop tussen Lanaken en Maastricht. “Om jobs te creëren moeten we de logistieke troeven van Limburg uitspelen.”

De Albertknoop is de naam voor een 500 hectare groot grensgebied tussen de woonkernen van Lanaken en Maastricht. In dat grensgebied willen Vlaanderen en Nederland een multimodaal bedrijventerrein inplanten. Die ruimtelijke ontwikkeling maakt deel uit van het grensoverschrijdende, strategische plan Albertknoop.

Jobs creëren

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Als we de Limburgse economie de volgende jaren prominent op de rails willen zetten, dan zijn duurzame investeringen de sleutel. Om jobs te creëren moeten we de logistieke troeven van Limburg optimaal uitspelen. Met dit multimodaal ontsloten bedrijventerrein tussen de Nederlandse stad Maastricht en de Vlaamse gemeente Lanaken heeft Limburg er straks een performante logistieke hub bij.”

Bedrijven die zich op de Albertknoop willen vestigen, engageren zich om maximaal gebruik te maken van duurzame vervoersmodi. Minister Crevits: “Door de strategische ligging aan het Albertkanaal kunnen bedrijven hun goederen van hieruit snel en duurzaam naar de Antwerpse haven transporteren. De nieuwe spoorwegterminal op het aanpalende bedrijventerrein Europark in Lanaken verzekert bovendien het transport via het Europese spoorwegennet.”

Wat voorafging

Het Vlaams-Nederlandse akkoord over de Albertknoop had heel wat voeten in de aarde. De wortels gaan zelfs terug tot in de jaren 1960. De scheepvaart tussen Antwerpen en Luik verliep in die tijd stroef door de beperkte capaciteit van het sluizencomplex bij Ternaaien in de provincie Luik. Daarom ondertekenden België en Nederland op 24 februari 1961 een verdrag om de doorgang van de binnenvaart te verbeteren. Concreet wilden ze tussen het Albertkanaal en het Julianakanaal een vier kilometer lang kanaal aanleggen: het Cabergkanaal. Beide landen reserveerden daarvoor sindsdien de nodige gronden.

Sinds de verdragssluiting van 1961 is de capaciteit van het sluizencomplex in Ternaaien echter sterk uitgebreid. Door die verbeteringen besloten Vlaanderen en Nederland dat de aanleg van het Cabergkanaal achterhaald was. De gereserveerde gronden stonden bovendien andere projecten in de weg, zoals het bedrijventerrein Albertknoop, maar ook de noordelijke stadsontwikkeling van Maastricht. Daarom ondertekenden Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en haar Nederlandse collega Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, op 27 februari 2013 een verdragswijziging die het geplande Cabergkanaal schrapte.

Minister Crevits: “Dankzij die verdragswijziging springt het licht op groen voor de ontwikkeling van het multimodale bedrijventerrein tussen Maastricht en Lanaken. Dat grensgebied is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als een belangrijk gebied voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen.”

Meer info: www.albertknoop.eu