Wegwijs in water

in
MOW Mag

Waterinfo.be bundelt metingen en voorspellingen voor alle waterlopen in Vlaanderen. Op de nieuwe portaalsite vind je alle actuele info over waterstanden, dreigende overstromingen, neerslag, droogte en getijden.

Overstromingen en wateroverlast zijn in het dichtbevolkte Vlaanderen niet altijd te voorkomen. Om mensen tijdig over waterproblemen te informeren, is er nu Waterinfo.be. Die gloednieuwe portaalsite bundelt informatie van Vlaamse waterbeheerders en meet- en voorspeldiensten: Waterwegen en Zeekanaal nv, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, NV De Scheepvaart, de Vlaamse Milieu Maatschappij en het Waterbouwkundig Laboratorium. Op de nieuwe site vinden burgers en professionele gebruikers (hulpdiensten, brandweer …) betrouwbare gegevens over de waterstanden en voorspellingen voor de komende tien dagen. Gedetailleerde kaarten en grafieken informeren bezoekers over vier grote thema’s: overstromingen, neerslag, getijden en droogte.

Meer info: www.waterinfo.be