Afwegingskader voor snelheidsregimes binnen de bebouwde kom

Verkeersbord zone 30in
Nieuws

Sinds 8 december 2021 is er een nieuw afwegingskader om wegbeheerders te ondersteunen bij het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom. Daarin staat de verkeersveiligheid van de actieve weggebruiker centraal. Het kader past daarom in de uitvoering van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025.

Meer actieve weggebruikers onder verkeersslachtoffers

Het aandeel actieve weggebruikers stijgt onder de verkeersslachtoffers. Zowel voetgangers als fietsers zijn steeds vaker betrokken in dodelijke verkeersongevallen met personenwagens. Dat blijkt uit de pas vrijgegeven verkeersveiligheidsbarometer van VIAS.

Daarnaast valt ongeveer 4 op 10 van alle slachtoffers op het Vlaamse wegennet - met daarin een groot aandeel actieve weggebruikers - op wegen met een snelheidsregime van 50 km/u binnen de bebouwde kom. Het nieuwe afwegingskader kan een houvast bieden om een gepast snelheidsregime voor wegen binnen de bebouwde kom te bepalen.

Andere snelheid afhankelijk van functie

Idealiter bepaalt de functie van de weg aan welke snelheid de gemotoriseerde weggebruikers rijden. Die snelheid is op wegen binnen de bebouwde kom vaak te hoog om hetzelfde wegvak met actieve weggebruikers te delen.

De snelheids- en massaverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Om het risico van die verschillen te minimaliseren, vertrekt het kader vanuit de functie van de weg om een gepast snelheidsregime toe te kennen:

  • Voor wegen die voornamelijk een verblijfsfunctie vervullen, stelt het afwegingskader een snelheidsregime van 30 km/u voor. Hier kan het gemotoriseerd verkeer, gezien de lage toegelaten snelheid, op een veilige manier gemengd worden met de actieve weggebruiker.
  • Voor wegen die voornamelijk een verkeersfunctie vervullen, stelt het afwegingskader een snelheidsregime van 50 km/u voor. In die situatie zijn voldoende veilige infrastructurele voorzieningen voor de actieve weggebruikers noodzakelijk.

Meer informatie

Ontdek het afwegingskader op de website.