Creatief aan de slag in verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit? Vraag dan de subsidie aan.

in
Nieuws

Als Vlaamse overheid geven we uw vereniging maar al te graag een duwtje in de rug als het gaat om veilig verkeer en duurzame mobiliteit. Plant u een project met een educatieve of sensibiliserende inslag of hebt u een actie of onderzoek op het oog in verband met een van de volgende thema’s:

  • de verkeersveiligheid verhogen
  • het fietsen bevorderen
  • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen van, of
  • aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school,- winkel- en recreatieverkeer…?

Vraag de subsidie aan vóór 1 oktober

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting kunnen de subsidie voor een project aanvragen. Dat moet gebeuren vóór 1 oktober 2018. De subsidie kan maximaal 75% bedragen van de directe personeels- en werkingskosten van het project, met een bovengrens van € 50.000. (Opgelet: infrastructuur komt niet in aanmerking.)

De ingediende projecten zullen beoordeeld worden op basis van vooraf vastgelegde criteria, zoals vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en kosteneffectiviteit.

Lees er alles over op de webpagina www.mobielvlaanderen.be/subsidiedecreet of neem contact op met Kimberley Vandamme, afdeling Beleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken: bel 02 553 78 83 of stuur haar een berichtje.