De MORA zoekt Experten Goederenvervoer en/of Logistiek beleid

in
Nieuws

De Mobiliteitsraad (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het beleid, alsook over voorontwerpen van decreet en strategische besluiten met betrekking tot mobiliteit en openbare werken. De MORA heeft een Algemene Mobiliteitsraad en twee commissies : Personenvervoer en Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten.

De Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, middenveldverenigingen en operatoren van goederenvervoer, en organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de havens, luchthavens, goederenmobiliteit of logistiek. Daarnaast zetelen in deze commissie twee deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie. De commissie vergadert maandelijks.

Concreet zoekt de MORA voor deze commissie deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie.

Klik en lees meer over deze vacature.