Departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt de balans inzake ontwijkingsverkeer op van één jaar kilometerheffing voor zware vrachtwagens

in
Nieuws

Op 1 april 2016 werd er een kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd in de 3 gewesten van België. Ze is van toepassing op alle voertuigen met een Maximaal Toelaatbaar Totaalgewicht (MTT) groter dan 3,5 ton ‘bedoeld of gebruikt voor het transport van goederen’. Conform het principe “de gebruiker / de vervuiler betaalt” geldt de belasting in het Vlaamse Gewest op alle wegen en hangt het tarief mede af van het gewicht en de uitstoot van het voertuig in kwestie. Op de meeste wegen geldt echter een tarief van nul euro (nultarief). Enkel op de snelwegen en voornaamste N-wegen is een heffing groter dan nul euro van toepassing.

Nu deze kilometerheffing een jaar in voege is, kan er objectief geëvalueerd worden of er al dan niet een blijvend ontwijkingsgedrag is, d.w.z. of de routekeuze van de vrachtwagens (op lokaal niveau) al dan niet gewijzigd is, met name door te checken of er al dan niet meer vrachtwagens op gewestwegen met tarief = 0 euro rijden en wat de oorzaak daarvan is.

De evaluatie gebeurt in deze studie, op basis van twee grootschalige telcampagnes, eentje vóór de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens (‘de nulmeting’) en één erna (‘de éénmeting’). Hierbij werd op meer dan 400 locaties tellingen uitgevoerd. Naast de studie kan u ter verheldering ook een presentatie raadplegen.