E-loket voor coronasteun taxi-, autobus- en autocarsector online

in
Nieuws

De taxisector en de autobus- en autocarsector kunnen vanaf vandaag 17 juli coronasteun aanvragen via een e-loket van de Vlaamse overheid. De vraag naar taxi- en busvervoer viel door de coronacrisis zwaar terug. Gezien de grote economische impact keurde de Vlaamse Regering, op voordracht van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, een reeks steunmaatregelen goed in de vorm van een premie en overbruggingskredieten.
 

Autobus- en autocarsector: premie en overbruggingskrediet

De Vlaamse Regering voorziet een totaal premiebudget van 15.540.000 euro voor de autobus- en autocarsector. De premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen die worden ingezet voor het bijzonder geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.

Daarnaast zal PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een achtergestelde coronalening aanbieden voor kredietbedragen vanaf 5.000 euro en minder dan 25.000 euro. Voor kredieten van 25.000 euro en meer kunnen bedrijven terecht bij de bestaande achtergestelde coronalening van PMV.  Deze leningen moet ten vroegste na 2 jaar worden afbetaald om op die manier de sector extra ademruimte te geven.  Autobus- en autocarbedrijven kunnen een lening bekomen op basis van hun voertuigpark. Het maximaal kredietbedrag bedraagt maximaal 1,5% van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende voertuigen.

Autobus- en autocarbedrijven kunnen t.e.m. 31 augustus 2020 een aanvraag indienen voor een premie en/of lening via vlaanderen.be/coronasteun-premie-en-lening-voor-autobus-en-autocarsector.
 

Taxisector: overbruggingskrediet

De Vlaamse Regering voorziet een overbruggingskrediet voor de taxisector. De sector is tijdens de coronacrisis operationeel gebleven, maar kende een omzetdaling van meer dan 90%. Dit overbruggingskrediet heeft als doel om de toekomst van de sector verzekeren. Taxi’s spelen een specifieke rol in basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Taxi’s zijn een onderdeel van het vervoer op maat, één van de vier vervoerslagen van basisbereikbaarheid.

De voertuigen zijn de belangrijkste vaste kost voor taxibedrijven en bedrijven die voertuigen verhuren met bestuurder. Daarom zijn de steunmaatregelen voor deze sector gebaseerd op de omvang van hun wagenpark. Het maximale kredietbedrag voor de achtergestelde lening bedraagt 2.000 euro per voertuig.

Bedrijven kunnen t.e.m. 31 augustus 2020 een aanvraag indienen voor een achtergestelde lening via vlaanderen.be/coronasteun-lening-voor-taxisector.