Gratis energiescan voor binnenschepen

walstroomin
Nieuws

Binnenschippers kunnen zich tot 22 oktober kandidaat stellen voor een gratis energiescan. Met deze energiescan willen Port of Antwerp, North Sea Port en de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) het gebruik van walstroom verder stimuleren. Walstroom is een milieuvriendelijke en stille manier om binnenschepen te voorzien van elektriciteit.

Tijdens zo’n scan gaat een deskundige aan boord van het schip en neemt het elektriciteitsnet aan boord van het schip én het verbruik onder de loep. Het verslag van de deskundige geeft inzicht in het verbruik en tips voor eenvoudige besparingen. Hiermee kan de walstroomfactuur van het binnenschip tot een minimum beperkt worden. Het formulier om je kandidaat te stellen, vind je op de website: www.portofantwerp.com/energiescan.

De energiescan is een onderdeel van het Europese onderzoeksproject Clean Inland Shipping (CLINSH).