Hongarije wil export via Vlaamse havens versterken

in
Nieuws

Het verdrag met Hongarije uit 1994 was een van de eerste dat Vlaanderen ooit ondertekende. De samenwerking blijft intensief en veelvormig. Dit bleek uit de bijeenkomst van de vaste gemengde commissie, die op 20 februari 2018 voor de tiende keer vergaderde.

De Hongaarse vice-staatssecretaris voor buitenlandse economische relaties Petra Pana had in haar zog een grote delegatie overheidsexperten en bedrijfsleiders uit de transport- en mobiliteitssector meegebracht. Deze delegatie ontmoette tijdens een workshop in het Errerahuis talrijke Vlaamse spelers uit de logistieke en transportsector.

Het Centraal-Europese land zoekt naar uitwegen voor de export naar de rest van de wereld. Men kijkt daarvoor zeer uitdrukkelijk naar de Vlaamse havens.

Er was consensus over de noodzaak om te ijveren voor een duurzaam multimodaal goederenvervoer. Vlaanderen wenst een sterkere modal shift in het goederenvervoer te bewerkstelligen en presenteerde de multimodale verbindingen van Vlaanderen met het Europese hinterland.

Petra Pana en de secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Buitenlandse Zaken, Koen Verlaeckt, tekenden een nieuw werkprogramma voor de volgende twee jaar. Beide partijen willen verder samenwerken op vlak van handel en investeringen, transport en infrastructuur, landbouw, milieu en dierenwelzijn, welzijn en gezondheidszorg, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en cultuur.

Klik voor de foto's.