Onderzoek VerplaatsingsGedrag 5.4: Vlaming blijft verknocht aan auto, maar kiest steeds meer voor (elektrische) fiets

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.4in
Nieuws

De Vlaming legt dagelijks gemiddeld 38,6 kilometer af in het verkeer en doet daar zo'n 78 minuten over. Dat gebeurt hoofdzakelijk met de auto die in al onze verplaatsingen dominant is. Daarnaast is de (elektrische) fiets populair, zowel voor korte als lange afstanden. Dit komt naar voren in het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) 2018-2019 van het Departement Mobiliteit en Openbare werken. 


Andere belangrijke vaststellingen
 

  • De Vlaming (vanaf 6 jaar) verplaatst zich gemiddeld 2,61 keer per dag.
  • We brengen ongeveer 78 minuten per dag door in het verkeer.
  • 6,87% van alle verplaatsingen gebeurt combimobiel.
  • De meeste verplaatsingen gebeuren om te winkelen, te werken en voor ontspanning
  • De elektrische fiets is goed voor 2,35% van al onze verplaatsingen.
  • 60% gaat met de auto naar het werk, 18% met de (elektrische) fiets, 12 % gebruikt het openbaar vervoer (trein, bus, tram en metro).
  • Mannen zijn net iets mobieler dan vrouwen.
  • Hogeropgeleiden verplaatsen zich vaker en leggen meer km's af.


Over het OVG

Het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) 5 heeft als focus het zo goed mogelijk in kaart brengen van het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Het veldwerk van OVG 5 is verspreid over vijf jaar. Het vierde tussentijdse rapport - OVG 5.4 - is nu opgeleverd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van januari 2018 tot januari 2019. 1600 personen werden bevraagd. 

Het volledige analyserapport en de samenvatting vindt u hier.