PIONEERS-consortium neemt voortouw in vergroening van Europese havens

Havengebied Pioneers project in
Nieuws

Het internationale PIONEERS-consortium krijgt een subsidie van 25 miljoen euro van het Europese Horizon 2020-programma. PIONEERS werkt concrete oplossingen uit om de broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk hun concurrentiepositie te vrijwaren. Het project zal 5 jaar lopen en gaat eind 2021 van start. Het PIONEERS-consortium bestaat uit havens, transporteurs en overheden en wordt geleid door Port of Antwerp. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is een van de 46 partners en zet graag zijn schouders onder dit project. Duurzaamheid, modal shift en digitale transitie zijn immers belangrijk voor de verdere groei van onze havens.

19 demonstratieprojecten

PIONEERS is een zeer ambitieus project dat alle aspecten van de havenactiviteiten tegen het licht houdt. Dat gaat van terminalactiviteiten en concessieovereenkomsten over mobiliteit, brandstoffen en connectiviteit, tot modellen voor samenwerking en de productie, opslag en het verbruik van energie. Het PIONEERS-consortium heeft de jury weten te overtuigen met een reeks van 19 ambitieuze demonstratieprojecten op het gebied van productie en levering van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift, optimalisering van stromen en digitale transitie.

Enkele concrete voorbeelden van deze demonstratieprojecten? 
•    het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol;
•    het aanpassen van gebouwen en verwarmingsnetwerken met het oog op energie-efficiëntie; 
•    een benadering inzake circulaire economie bij infrastructuurwerken; 
•    de automatisering; 
•    de uitrol van digitale platformen om de modal shift te bevorderen en de verplaatsingen van voertuigen, vaartuigen en containers te optimaliseren.


Port of Antwerp: pioniershaven

Port of Antwerp zal optreden als pioniershaven, waar de meeste demonstratieprojecten vorm krijgen. De haven zal aantonen hoe een echte Green Port eruit ziet. De havens van Barcelona, Constanta en Venlo nemen als collega-havens een actieve rol op om oplossingen zoveel mogelijk over te dragen naar hun omgeving, en worden betrokken om de beste praktijken van het project toe te passen.