Projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein

in
Nieuws

De Vlaamse overheid doet opnieuw een projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein. Deze oproep kadert binnen het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. De Vlaamse overheid wil op deze manier de uitrol stimuleren van (semi-)publieke laadinfrastructuur van elektrische wagens met een normaal (tot 22 kW) en hoog vermogen (boven 22 kW). Deze oproep focust op plaatsen buiten of binnen het openbare domein van een privaatrechtelijke rechtspersoon die zakelijk recht heeft op zijn domein. Denk aan parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations …

Voorwaarden

  • De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2).

  • De laadpunten zijn minstens 10 uur per etmaal publiek toegankelijk

  • Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er meteen laden zonder dat een contract gesloten moet worden. 

  • Aan de laadpunten moet geladen kunnen worden met de meest gangbare laadpassen en de prijzen moeten marktconform zijn.

  • De laadpunten worden voorzien van groene stroom.

  • Bij het plaatsen en de uitbating van de oplaadpunten wordt rekening gehouden met het ‘do not significantly harm’ (DNSH) principe.

  • De informatie over de laadpunten, zoals locatie, vermogen, toegankelijkheid wordt in open dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen ter beschikking gesteld aan de daartoe aangeduide organisatie.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur. Dat gebeurt aan aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE). De projecten hebben een maximumduur van 2 jaar.

Projectvoorstel indienen

U kunt projectvoorstellen indienen ten laatste op 1 september 2021 via dit 

. Het ingevulde aanvraagformulier moet u mailen naar jeroen.cockx@mow.vlaanderen.be en simon.ruyters@mow.vlaanderen.be.

Meer informatie

Meer informatie vindt u terug op de site van milieuvriendelijke voertuigen