Publieke raadpleging tussennota Containercluster Linkerscheldeoever van 5 mei tot 4 juni 2021

plannen inrichtingsalternatieven ECAin
Nieuws

Complex project Extra Containercapaciteit haven Antwerpen (ECA)

Samen met Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever zet het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een volgende stap in het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). Er worden nieuwe mogelijke locaties voor een extraspoorbundel gezocht en een derde inrichtingsalternatief voor het Tweede Getijdendok. Van 5 mei tot 4 juni 2021 kunt u uw mening geven over de tussennota voor een Containercluster aan de Linkerscheldeoever in een publieke raadpleging. 

Beschrijving tussennota

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit ECA definitief vast. Hiermee wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien. 
Deze publieke raadpleging heeft betrekking op een tussennota voor de Containercluster Linkerscheldeoever. De nota brengt elementen aan bod die nog niet waren opgenomen in de projectonderzoeksnota’s van de Containercluster Linkerscheldeoever en de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven. Deze elementen zijn het gevolg van inspraak en adviezen:

 • het derde alternatief (duplex) voor het Tweede Getijdendok;
 • de mogelijke locaties voor de spoorbundel op de Linkerscheldeoever;
 • de manier waarop de effecten van een toenemende containertrafiek na 2030 kunnen passen binnen de Vlaamse beleidsdoelstellingen over klimaat, milieu en mobiliteit.

De gemeenten Beveren en Zwijndrecht maken deel uit van het betrokken grondgebied. 

Inkijken tussennota

U kunt de tussennota inkijken:

 • op cpeca.be 
 • na afspraak tijdens de openingsuren van de diensten op volgende adressen: 
  • Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Gravenplein 8, 9120 Beveren (afspraak via tel: 03 750 15 11);
  • Dienst Leefomgeving, Gemeentehuis, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht (afspraak via tel. 0800 99 604);
  • Havenbedrijf Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen (afspraak via eca@portofantwerp.com);
  • Departement MOW - afdeling Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen. 

Opmerkingen

Opmerkingen kunt u tot uiterlijk 4 juni 2021 indienen op een van bovenstaande adressen of via info@cpeca.be.

Meer informatie

De volledige aankondiging van de raadpleging, de tussennota en een samenvatting vindt u op https://mow.vlaanderen.be/eca-tn-ccl/