Vlaamse overheid organiseert testdagen voor speed pedelecs zonder papieren

in
Nieuws
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid organiseert in december en januari testdagen voor speed pedelecs zonder een homologatie- en inschrijvingsbewijs. Met deze individuele homologatieprocedure krijgen speed-pedelecrijders zonder papieren alsnog de kans om hun voertuig te laten testen, in te schrijven en een nummerplaat aan te vragen. Na 11 december riskeren gebruikers van een speed pedelec zonder inschrijving en nummerplaat een boete van 116 euro.
 

Inschrijving en nummerplaat verplicht vanaf 11 december

De Vlaamse overheid organiseert de testdagen voor de kleine groep speed-pedelecrijders die geen homologatie- en inschrijvingsbewijs hebben en dus ook geen nummerplaat. Het gaat om Vlamingen die een voertuig gekocht hebben zonder gelijkvormigheidsattest of die zelf een fiets hebben omgebouwd. Vanaf 11 december 2018 moeten speed pedelecs ingeschreven zijn bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en over een speed pedelec-nummerplaat (SP-nummerplaat) beschikken. Voor zo'n inschrijving en nummerplaat heb je een gelijkvormigheidsattest nodig. Wie dat niet heeft, moet een procedure doorlopen voor een individueel goedkeuringsattest. Dat is een bewijs dat een voertuig aan de technische voorschriften voldoet om veilig in het verkeer te kunnen komen.
 

9 keuringsdagen in december en januari

De Vlaamse overheid heeft na lang zoeken geen technische partner gevonden voor de organisatie van die individuele homologaties. Daarom organiseert ze nu zelf 9 testdagen voor speed pedelecs zonder de juiste papieren: op 4, 5, 6, 10 en 11 december en op 10, 11, 14 en 15 januari. Om praktische redenen zullen die individuele testmomenten plaatsvinden op één locatie, in Londerzeel. Bij die tests zullen controleurs nagaan of het voertuig beantwoordt aan de technische voorwaarden die de federale overheid oplegt in België. Vóór mensen zich inschrijven voor de test moeten ze aan de hand van een checklist zelf controleren of hun voertuig aan de juiste eisen voldoet. De kostprijs voor de test, de goedkeuringsaanvraag, het goedkeuringsattest én het goedkeuringsplaatje bedraagt immers 191 euro voor particulieren.
 

Geslaagd voor de keuring?

Slaagt de speed pedelec voor de test? Dan ontvangt de eigenaar ter plaatse een goedkeuringscertificaat en een goedkeuringsplaatje. Het plaatje wordt meteen op de fiets bevestigd. Eigenaars kunnen daarna met het certificaat en de aanvraag tot inschrijving naar de DIV om hun inschrijvingsbewijs en nummerplaten aan te vragen. Na de inschrijving ontvangen ze hun SP-nummerplaat via Bpost.
 

Koop een voertuig met een certificaat!

Wie zich een speed pedelec wil aanschaffen, heeft er alle baat bij een exemplaar te kopen dat geproduceerd is op basis van een Europese typegoedkeuring. Bij aankoop krijg je een gelijkvormigheidsattest waarmee je je voertuig zonder problemen kunt inschrijven. Het merendeel van de speed-pedelecrijders heeft vandaag zo'n gelijkvormigheidsattest en dus ook een nummerplaat.
 

Wat is een speed pedelec?

Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets en kan snelheden tot 45 km/uur kan behalen. Speed pedelecs hebben een maximaal vermogen van 4 Kw en hebben een elektrische motor die ondersteund wordt door te trappen. Speed pedelecs worden steeds populairder als vervoermiddel, meestal voor woon-werkverkeer. Ze zijn veel sneller en comfortabeler dan een gewone fiets en verplaatsingen met een speed pedelec komen in aanmerking voor een fietsvergoeding.
 

Bevoegdheid van de federale én de Vlaamse overheid

De regelgeving rond speed pedelecs is een gedeelde bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid.
  • De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is voor heel België bevoegd voor de technische voorschriften op basis waarvan speed pedelecs gehomologeerd moeten worden, voor de inschrijving van voertuigen en voor het afleveren van de nummerplaten. De voorschriften kaderen bovendien in Europese regelgeving. 
  • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming in 2015 bevoegd voor de homologatie van voertuigen in Vlaanderen. Het Team Homologatie zorgt ervoor dat speed pedelecs getest worden aan de hand van de criteria van de federale overheid, om ze veilig in het verkeer te kunnen brengen.
 

Nuttige links

 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Het departement telt ruim 700 collega's. Samen zetten ze elke dag hun expertise in beweging voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én voor een hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur. Onze collega's werken zowel beleidsmatig als in uitvoering mee aan projecten zoals de overkapping van de ring rond Antwerpen, de nieuwe sluis in Zeebrugge en de aanleg van een fietssnelweg van Leuven naar Brussel. Om die brede waaier aan uitdagingen tot een goed einde te brengen, kan ons departement rekenen op experts uit verschillende domeinen: van ingenieurs en bruginspecteurs, over beleidsmakers en juristen tot verkeersspecialisten, landmeters en laboranten. Heel diverse profielen die met hun inzet, teamwork en vakmanschap willen bijdragen tot een betere samenleving.

 

Perscontact

Nick Arys 
+ 32 (0)494 71 30 30