Windparken op zee, een aanhoudende inspanning van vele partners

windmolenparkin
Nieuws

Eind 2020 werd de eerste offshore energiezone volledig operationeel, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,26 GW. Momenteel lopen er verkennende voorbereidingen voor de nieuwe Prinses Elisabeth-zone die de energieproductie op de Noordzee fors zal doen toenemen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werkt mee aan de realisatie en opvolging van deze energiegebieden via de Werkgroep Windmolenparken & CIA van Kustwacht.

 

Kustwacht is het samenwerkingsplatform tussen Vlaamse en federale overheidsinstanties en de gouverneur van West-Vlaanderen en zijn diensten, die bevoegdheden hebben op de Noordzee. Windenergie is een belangrijke activiteit op zee en hiervoor werd dan ook in 2008 een aparte werkgroep opgericht. Binnen die werkgroep zijn zowel de afdeling Beleid als de afdeling Maritieme Toegang vertegenwoordigd. Ze waken onder andere over de diepte van de kabels, om zo beschadiging door baggerwerken te voorkomen en over een goede afstemming  tussen onze eigen operationele werken en die in functie van de bouw en onderhoud van de windparken. Ze geven ook advies omtrent mogelijke aanlandingsplaatsen van kabels in en rond de havens.

 

Sinds 2020 werd de werking van de werkgroep uitgebreid met toezicht en opvolging van de activiteiten binnen de zones voor Commerciële en Industriële Activiteiten (CIA). Hiermee waakt het departement er mee over dat activiteiten binnen nieuwe zones verenigbaar zijn met de bagger- en stortwerken die de toegankelijkheid garanderen van de havens van Oostende en Zeebrugge.

 

In het nieuwsbericht als bijlage kom je meer te weten over onder andere de technische aspecten, wat er nodig is om een windpark op te richten en uit te baten, wie daarvoor samenwerkt en wat de impact is voor de scheepvaart.