Xperta behaalt opnieuw ISO-certificaat

in
Nieuws
Xperta heeft opnieuw het ISO 9001-certificaat behaald, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. "We zijn hier heel blij mee. Dit is een waardevolle erkenning voor de inspanningen die alle collega's van Xperta elke dag opnieuw leveren. Graag willen we iedereen bedanken die ons hierbij helpt", zegt Elke De Smedt, kwaliteitsverantwoordelijke voor Xperta.
 
Opzet geslaagd 
 
De hercertificeringsaudit gebeurde door een extern bureau. Het nieuwe certificaat is drie jaar geldig. De audit gaf alle Xperta-afdelingen een goede score voor de verschillende thema's. Vooral de klantgerichtheid en de hoge betrokkenheid van de medewerkers kregen complimenten van het auditbureau. "We zijn hier heel tevreden mee. Het was een serieuze uitdaging, maar we zijn in ons opzet geslaagd", aldus Daan Verberckmoes, kwaliteitsverantwoordelijke bij ATO. "De samenwerking tussen de afdelingen Algemene Technische Ondersteuning, Expertise Beton & Staal, Geotechniek en Waterbouwkundig Laboratorium verliep ook heel goed. We zaten op regelmatige basis samen en hebben dezelfde technieken en methodes toegepast." Naast deze hercertificeringsaudit wordt Xperta de komende twee jaar onderworpen aan zowel een opvolgingsaudit als een interne audit.
 
Nieuwe norm
 
In 2015 verscheen een nieuwe versie van de ISO-norm 9001. Die is verplicht vanaf 15 september van dit jaar. "In 2015 hebben we voor Xperta een transitietraject opgestart om in 2018 aan de nieuwe versie te voldoen. Vooral het opmaken van risicoanalyses was intensief", vertelt Daan. "Nieuwe elementen zijn bijvoorbeeld leiderschap, de context van de organisatie en het in kaart brengen van risico's en kansen", zegt Daan. De dienstverlening 'Juridische advisering overheidsopdrachten' van ATO werd voor het eerst extern geaudit.
 
Kwaliteit leveren
 
Xperta is niet verplicht om een ISO 9001-certificaat te bekomen, maar heeft dit wel al meer dan 10 jaar. "ISO 9001 is voor ons het hulpmiddel om onze werking kritisch te analyseren en onze organisatie op punt te zetten. We vinden het belangrijk om kwaliteit aan onze klanten te leveren", legt Daan uit. "Om een goed draaiende organisatie te creëren, hanteren we zeven basisprincipes", vult Elke aan. "Die principes zijn klantgerichtheid, standvastige relaties met de belanghebbenden, hoge betrokkenheid van de medewerkers, gedocumenteerde processen, beoordeling gebaseerd op feiten, leiderschap en continue verbeteren."