Overzicht van de machtigingen voor het verkrijgen van persoonsgegevens

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 • Aanvraag van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, om informatiegegevens te verkrijgen van het Rijksregister met het oog op verplaatsingsgedrag in Vlaanderen. Beraadslaging SCRR nr 19/2007 van 20 juni 2007.

  De aanvraag heeft tot doel om de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid te machtigen om informatiegegevens te verkrijgen vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° (niet geboorteplaats), 5° en 8°, WRR met het oog op een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen.

  Contactpersoon: stel je vraag via het contactformulier op https://mow-contact.be/.

 • Aanvraag van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, tot herziening van de beraadslaging nr. 19/2007 van 20 juni 2007.

  Beraadslaging SCRR nr. 24/2007 van 18 Juli 2007.

  De aanvraag heeft tot doel om de op 20 juni 2007 verleende machtiging (beraadslaging nr. 19/2007) aan de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, te herzien met betrekking tot de mededeling van de geboortedatum.

  Contactpersoon: stel je vraag via het contactformulier op https://mow-contact.be/.

 • Aanvraag van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, om informatiegegevens te verkrijgen uit het Rijksregister met het oog op een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag.

  Beraadslaging SCRR nr. 26/2008 van 4 juli 2008.

  De aanvraag heeft tot doel om de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, te machtigen om informatiegegevens te verkrijgen vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° (niet de geboorteplaats), 5° en 8°, WRR met het oog op een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen.

  Contactpersoon: stel je vraag via het contactformulier op https://mow-contact.be/.

 • Aanvraag van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken om informatiegegevens te verkrijgen van het Rijksregister met het oog op een onderzoek naar verplaatsingsgedrag.

  Beraadslaging SCRR nr. 79/2014 van 29 oktober 2014.

  De aanvraag heeft tot doel om het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, hierna de aanvrager genoemd, te machtigen informatiegegevens te verkrijgen vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° (niet de geboorteplaats), 5° en 8°, WRR met het oog op een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen.

  Contactpersoon: stel je vraag via het contactformulier op https://mow-contact.be/.

 • Aanvraag tot machtiging van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken om van de algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium gecodeerde studiegegevens (uit de Census 2011, uit het IPCAL-bestand en uit de enquete voor arbeidskrachten) te verkrijgen in het kader van de actualisering van verkeersmodellen.

  Beraadslaging SCSTAT nr. 20/2015 van 13 oktober 2015.

  De aanvraag strekt ertoe om het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, te machtigen om van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (hierna ADSSB), gecodeerde studiegegevens te verkrijgen van de Census 2011 en van de Enquête Arbeidskrachten, met het oog op de actualisering van verkeersmodellen, die gebruikt zullen worden om het beleid van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken te ondersteunen.

  De aanvraag omvat tevens de goedkeuring van het in dit verband af te sluiten vertrouwelijkheidscontract tussen ADSSB en de onderzoeker. Contactpersoon: stel je vraag via het contactformulier op https://mow-contact.be/.