3,1 miljoen euro voor shuttles naar moeilijk bereikbare werkplaatsen

in
Persbericht
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil het woon-werkverkeer duurzamer maken. Om deze doelstelling te realiseren wil minister Crevits naast het regulier aanbod van De Lijn een specifieke aanpak voor moeilijk bereikbare werkplaatsen, die niet kunnen worden bediend via het normale openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan havengebieden en bedrijven waar werknemers in shiften werken. Er wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven om uitvoerders hiervoor aan te trekken. Als financiële ondersteuning wordt 3,1 miljoen euro uitgetrokken.
 
Een van de doelstellingen van het ontwerp mobiliteitsplan is om tegen 2030 minstens 40% van de woon-werkverplaatsingen met collectieve vervoermiddelen, te voet of met de fiets kan gebeuren.
 
Uit de lopende projecten zoals Havenbus Zeebrugge, MaxMobiel Gent en MLSO Linkeroeverpendel blijkt dat er een duidelijke nood is aan een specifieke aanpak voor moeilijk bereikbare werkplekken of locaties waar werknemers ook in vroege en late shiften werken en die niet kunnen worden bediend via het regulier aanbod van De Lijn.
 
Voor het aanbieden van deze diensten op een structurele wijze zijn er verschillende opties onderzocht. Er wordt geopteerd om via een openbare aanbesteding uitvoerders aan te trekken voor het aanbieden van vervoer op maat voor het woon-werkverkeer in moeilijk bereikbare (industrie) gebieden, op onregelmatige tijdstippen en buiten de normale werktijden (ploegenarbeid). De Vlaamse overheid zal dan moeilijk te ontsluiten gebieden aanduiden die via bijzonder geregeld vervoer bediend moeten worden. Geïnteresseerden zullen zich kandidaat kunnen stellen voor de organisatie en de uitvoering op het terrein. Hiervoor is geen decreet vereist. 
 
De bestaande projecten zoals Havenbus Zeebrugge, MaxMobiel Gent en MLSO Linkeroeverpendel blijven in 2014 bestaan onder de huidige regelgeving. Nadien zullen ze worden opgenomen in het nieuwe kader. Voor nieuwe projecten werd in het competitiviteitspact nog 2 miljoen euro extra voorzien. Zo komt het totale budget op 3,1 miljoen euro voor deze shuttlediensten.
 
Minister Hilde Crevits: "Willen we tegen 2030 minstens 40% van de verplaatsingen duurzaam laten verlopen, dan zijn gerichte inspanningen nodig om locaties met vervoersarmoede aan te pakken. Aanvullend op het reguliere aanbod van De Lijn en het Pendelfonds wil ik via shuttlediensten inspelen op concrete mobiliteitsvragen naar moeilijk bereikbare gebieden en naar bedrijven waar er in shiften wordt gewerkt. Er is gekozen om via een openbare aanbesteding uitvoerders aan te trekken om deze shuttlediensten structureel aan te bieden. Aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken is de opdracht gegeven om dit voor te bereiden."
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster Vlaams minister Hilde Crevits
0486/14.12.72