Departement Mobiliteit en Openbare Werken: nieuwe portal wijst de weg

in
Persbericht
Hoe komt u te weten hoe de actuele verkeerssituatie er uit ziet? Waar vindt u betrouwbare informatie over het GRUP dat de uitbreiding van de Antwerpse haven regelt? Wie vertelt u alles over de boeiende jobs bij Mobiliteit en Openbare Werken? Precies! Op een website van een van de afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Reden genoeg om al die websites op een rij te zetten in één portal.
 
De splinternieuwe portal huist op het adres mow.vlaanderen.be
 
Wat het departement allemaal doet, welke opdrachten onze zestien afdelingen hebben, hoe u contact met ze kunt opnemen en hoe op hun websites terechtkomt, het staat voortaan handig bij elkaar.
 
De portal is gebouwd in Drupal, het content management system van Belgische oorsprong, dat de komende jaren intensief zal aangewend worden bij de Vlaamse overheid. Uiteraard is er alles aan gedaan om de nieuwe portal toegankelijk te maken voor mindervalide personen. Het Anysurfer-label is aangevraagd.
 
Zestien dynamische afdelingen, één portal
 
Het Departement MOW telt zestien afdelingen. Ze ondersteunen de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken bij de beleidsvoering. Ze zijn actief in tal van domeinen die verband houden met mobiliteit en verkeersveiligheid en met investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur in Vlaanderen: 
 
 • Vier beleidsafdelingen: Algemeen Beleid; Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; Haven- en Waterbeleid; Luchthavenbeleid
 • Vijf technisch ondersteunende diensten: Expertise Beton en Staal; Geotechniek; Algemene Technische Ondersteuning; Waterbouwkundig Laboratorium; Verkeerscentrum
 • Drie uitvoerende afdelingen: Maritieme Toegang; Internationale Luchthaven Antwerpen; Internationale Luchthaven Oostende
 • Drie managementondersteunende afdelingen: Personeel en Logistiek; Begroting en Boekhouding; Juridische Dienstverlening
 • Secretaris-generaal Ir. Fernand Desmyter wordt bovendien bijgestaan door een Stafdienst.
 
De voornaamste websites op een rij :
 
 • Amoras
  Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib': een duurzame oplossing voor de berging en verwerking van de onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse haven. 
  www.amoras.be
   
 • Antwerp Airport
  Website van de Internationale Luchthaven Antwerpen. Aankomst- en vertrektijden, nieuws.
  www.antwerpairport.be
   
 • Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten
  Het aanspreekpunt voor de lokale bevolking bij grote infrastructuurwerken. Informatie over verkoop en onteigening, woonprojecten, premies en vergoedingen in de Gentse Kanaalzone, Antwerpen - Rechteroever en de Waaslandhaven. Kaarten en nieuwsbrieven.
  bemiddelaar.mow.vlaanderen.be
   
 • Bouw mee aan Vlaanderen
  Vacaturewebsite van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
  www.bouwmeeaanvlaanderen.be
   
 • Deurganckdoksluis
  De nieuwe Deurganckdoksluis op Linkerscheldeoever (Waaslandhaven) wordt met de Berendrechtsluis op Rechteroever de grootste sluis ter wereld. De werkzaamheden zijn gestart in 2011 en de sluis moet in voorjaar 2016 klaar zijn.
  www.deurganckdoksluis.be
   
 • Flanders Hydraulics
  Engelstalige website van het Waterbouwkundig Laboratorium
  www.flandershydraulics.eu
   
 • Flanders International Technical Agency (FITA)
  Flanders International Technical Agency maakt in het buitenland de Vlaamse kennis en technische vaardigheden bekend in infrastructuur en uitrusting, verkeer en leefmilieu, ruimtelijke ordening en huisvesting.
  www.fita-npa.org
   
 • Flanders Logistics
  Vlaanderen wil tegen 2020 de beste Europese regio zijn op het vlak van slimme en duurzame logistiek. Dat is een kernpunt van Vlaanderen in Actie.
  www.flanderslogistics.be
   
 • Havens van de toekomst - Antwerpen
  Een bloeiende haven in een leefbare omgeving. Website over de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het havengebied is aan de bevolking voorgelegd en op 30 april 2013 definitief vastgelegd. Nu werkt de Vlaamse Regering aan de uitvoering van een Actieplan. Historiek, voorkeurscenario en nieuws.
  www.havenvandetoekomst-antwerpen.be
   
 • International Airport Ostend Bruges
  Website van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Aankomst- en vertrektijden, nieuws.
  www.ost.aero
   
 • Kwaliteitsparkings
  Ontdek de sterren van de snelweg. Website van de autosnelwegparkings in Vlaanderen.
  www.kwaliteitsparkings.be
   
 • Maritieme Toegang
  Maritieme Toegang beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens en is belast met de aanleg en het onderhoud van hun basisinfrastructuur. 
  www.maritiemetoegang.be
   
 • Meldpunt Fietspaden
  Meldpunt waar iedereen knelpunten voor fietsers kan signaleren die automatisch bij de juiste wegbeheerder terechtkomen (gemeente, provincie, gewest, ...).
  www.meldpuntfietspaden.be
   
 • Mobiel Vlaanderen
  Alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa.
  www.mobielvlaanderen.be
   
 • Mobiliteitsplan Vlaanderen
  De grote mobiliteitsuitdagingen en hoe erop in te spelen.
  mobiliteitsplanvlaanderen.be
   
 • Pendelfonds
  Het woon-werkverkeer moet duurzamer. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. 
  www.pendelfonds.be
   
 • Trucks. Gewoon groter.
  Sensibilisatiecampagne van de Vlaamse overheid met o.m. aandacht voor goed afgestelde spiegels.
  www.gewoongroter.be
   
 • Verkeersbordendatabank
  Een online databank waarin elk verkeersbord in Vlaanderen opgenomen is. Voor de samenstelling is mobile mapping aangewend: auto's met een panoramische camera die het hele wegennet afspeuren en fotograferen.
  www.verkeersbordendatabank.be
   
 • Verkeerscentrum
  Al het nieuws over de verkeersdoorstroming op het wegennet in Vlaanderen. Actuele verkeersinformatie op de kaart, als tekst, op camerabeelden, via spitsmail, met Twitter, als mobiele site, per RSS en per RDS-TMC. Kenniscentrum in verkeersanalyse.
  www.verkeerscentrum.be
   
 • Vlaamse Havendag
  Website van de tweejaarlijkse Vlaamse Havendag, opgezet door de Vlaamse overheid en de havenspelers.
  www.vlaamsehavendag.be
   
 • Waterbouwkundig Laboratorium
  Expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van water in beweging. Onderzoekt de invloed van menselijke activiteiten en van de natuur op watersystemen, en de gevolgen voor de scheepvaart en de watergebonden infrastructuur.
  www.watlab.be
   
 • Waterstanden
  Onderdeel van het Waterbouwkundig Laboratorium dat alle relevante hydrologische gegevens verzamelt voor het beheer van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Informatie over de waterstanden van de laatste tien dagen.
  www.waterstanden.be
 
Voor meer informatie: mow.vlaanderen.be.
 
Perscontact: 
 
Karel Liebaers
Stafdienst
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
02 553 71 18
0479 48 08 80