Doorstart in dossier Zeesluis Zeebrugge

in
Persbericht
Op voordracht van minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de Vlaamse Regering de startbeslissing voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge goedgekeurd. Zo wordt er weer een belangrijke stap gezet naar een betere nautische ontsluiting voor de Haven van Zeebrugge.  "Ik heb de ambitie om nog deze legislatuur een schop in de grond te steken", zegt Weyts.
De Haven van Zeebrugge heeft al lang nood aan een betere nautische ontsluiting. Omdat de Visartsluis (°1907) niet meer voldoet aan de noden van de hedendaagse scheepvaart is de Vandammesluis vandaag de facto de enige toegang tot de achterhaven. De druk op de Vandammesluis neemt toe, omdat de trafieken stevig in de lift zitten en ook in de komende jaren zullen blijven groeien. De Haven van Zeebrugge is zo erg kwetsbaar.
 
Er wordt al lang gesproken over een nieuwe zeesluis in de Haven van Zeebrugge. De laatste tijd was er echter twijfel ontstaan over de haalbaarheid van de bestaande pistes op de korte termijn. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt de nautische ontsluiting van Zeebrugge een prioriteit en zorgt daarom voor een doorstart. 
 
De bouw van een nieuwe sluis wordt ingebed in een 'complex project', waarbinnen de bestaande denkpistes én alternatieve mogelijkheden nader onderzocht kunnen worden. Het vehikel 'complex project' zorgt ervoor dat de strakke timing toch kan worden gehandhaafd. "Ik wil nog deze legislatuur de schop in de grond", bevestigt Weyts.
 
Concreet worden drie mogelijke locaties ingebed in het traject voor een complex project: een locatie ter hoogte van de Carcokesite, op de Visartsite en parallel met de bestaande Vandammesluis.  In afwachting van de tweede zeesluis blijft Weyts gericht investeren in de Vandammesluis, om de ontsluiting van de Haven van Zeebrugge te verzekeren.