Filecijfers schreeuwen om mobiliteitsinvesteringen

in
Persbericht

In 2015 is het verkeer op de Vlaamse autosnelwegen met 2% gegroeid. De filezwaarte steeg met 2 tot zelfs 4%, naargelang het tijdstip en de plaats. Opvallend: het fileprobleem is niet groter geworden op de plaatsen waar de Vlaamse overheid gewerkt heeft aan de weg. “Werken aan de weg werkt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Deze cijfers bewijzen het belang van de grote werken die we plannen, zoals de herinrichting van de Ring rond Brussel en het Oosterweelproject”.

Het nieuwe jaarrapport Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum schetst de evolutie van het snelwegverkeer. De cijfers werden verzameld op basis van objectieve metingen, die gebruik maken van 4000 detectielussen in het wegdek en de verkeersinformatie van de operatorzaal van het Verkeerscentrum.

In bijna alle maanden en op bijna alle snelwegen was er in 2015 meer verkeer op de baan dan in 2014. De ochtendfiles zijn 2% zwaarder geworden ten opzichte van 2014, de avondfiles 3% zwaarder. De totale filelengte op de Vlaamse autosnelwegen blijft stabiel tijdens de avondspits (105 kilometer), maar tijdens de ochtendspits zijn de files dan weer 6 kilometer langer geworden (149 kilometer). Ten opzichte van 2012 zijn de structurele files alleen maar zwaarder geworden.

Opvallend: de files zijn niet zwaarder geworden op plaatsen waar gewerkt is aan de weg. Op de E40 tussen Sterrebeek en Heverlee, op de E19 tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job-in-‘t-Goor en op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem zijn bijvoorbeeld spitsstroken aangelegd, en dat heeft positieve gevolgen voor de filezwaarte. Op de A12 tussen Leugenberg en Ekeren, waar er in 2015 extra capaciteit kwam door de aanleg van weefstroken in beide richtingen, is de verzadiging gedaald. Weyts: “Het loont om te werken aan de weg. We gaan nu meer dan ooit investeren, want we verhogen het investeringsbudget voor onze wegen met 1/3de, van 350 naar 450 miljoen euro per jaar”.

De grootste knelpunten blijven de ringwegen rond Antwerpen en Brussel. Met uitzondering van 1 wegsegment bevindt de hele top 40 van drukste wegsegmenten zich op de Ring rond Brussel (R0) en de Antwerpse Ring (R1). Nergens rijden er meer vrachtwagens dan op de zuidelijke R1 tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Ook de top 40 van de meest verzadigde wegvakken wordt gedomineerd door Antwerpen en Brussel: 35 plaatsen worden opgeëist door R0 en R1. Tijdens de avondsspits zijn de ringwegen rond Antwerpen en Brussel goed voor 54 % van alle files.

“Ik hoop dat deze cijfers iedereen doen inzien dat we moeten werken aan de weg, letterlijk én figuurlijk”, zegt Weyts. “Verzet tegen de Oosterweelverbinding of de herinrichting van de Ring rond Brussel schaadt uiteindelijk mens, milieu en economie. Als we nu gaan stilstaan in de rechtbank, zullen we ook stilstaan op de weg. Tegelijk werken we ook aan de alternatieven voor auto, zoals het openbaar vervoer, de fiets en het vrachtverkeer via de waterweg. Maar werken aan weginfrastructuur is echt een absolute must”.

Klik voor het volledige rapport ‘Verkeersindicatoren’ van het Vlaams Verkeercentrum.

Enkele opmerkelijke cijfers:

 • Het aandeel “voertuigverliesuren” nam in 2015 licht toe: in ochtend maken de voertuigverliesuren 18% uit van de totale verplaatsingstijd, in de avond 13%. In de regio Antwerpen zijn die voertuigverliesuren goed voor 17% van de reistijd in de ochtend- en de avondspits, in de regio Brussel loopt dat aandeel op tot 21% in de avondspits en tot 32% in de ochtendspits.
 • De drukste zone blijft de R1 tussen Berchem en Antwerpen-Oost. Op een werkdag passeren daar in elke richting 137.000 tot 139.000 voertuigen. Op de R0 spannen de zones Zaventem-Machelen en UZ Jette-Wemmel nog altijd de kroon: 100.000 tot 103.000 in elke richting op een werkdag.
 • Op een werkdag passeren er op de R1 tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost in elke richting maar liefst 24 000 tot 26 000 vrachtwagens. Op de Brusselse Ring is dat slechts de helft: 13 000 vrachtwagens tussen Zaventem en Machelen.
 • De meest verzadigde wegsegmenten op de R0 zijn de zone tussen UZ Jette en Zellik in elke richting (verzadigingswaarde 16 = uiterst zwaar verzadigd).
 • De meest verzadigde wegsegmenten van de R1 zijn de Kennedytunnel en (ondanks 5 rijstroken per richting) de zone tussen Berchem en Borgerhout (waarden rond 14 à 15, dus eveneens uiterst zwaar verzadigd).
 • Nergens blijft de file langer staan dan op de Antwerpse Ring R1 voor de Kenneytunnel richting Nederland (bij oprit Linkeroever). Die file slaat terug op de E17 komende uit Gent. Goed voor maar liefst 8 uur file op een gemiddelde werkdag!
 • De top 3 van dagen met de langste files werd in 2015 ingenomen door dagen met slecht weer en een extra drukke ochtendspits:
  • Maandag 22/06/15 (304 km file, regen + E313 afgesloten + start werken E40 en R0)
  • Maandag 02/02/15 (265 km file, sneeuw in de regio Antwerpen)
  • Dinsdag 01/12/15 (263 km, regen en divserse ongevallen)

Contact:

 • Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88
 • Peter Bruyninckx, woordvoerder Vlaams Verkeerscentrum, 0473/87.05.40

Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken