Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files

in
Persbericht
Keuze voor scheiding lokaal en doorgaand verkeer
 
Op voorstel van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits besliste de Vlaamse regering om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de ring rond Brussel te verhogen door een slimme herinrichting van de zone tussen E40 kust en E40 Leuven. Uit de verschillende onderzochte opties wordt op basis van een strategische Milieu-effectenrapport en een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse gekozen voor een scheiding van het doorgaand en plaatselijk verkeer. Deze oplossing voor de ring rond Brussel zorgt voor een verhoogde verkeersveiligheid van alle weggebruikers en voor een verbeterde doorstroming. Daardoor wordt ook het onderliggend wegennet ontlast van sluipverkeer. Bovendien engageert de Vlaamse regering zich ook voor extra investeringen in openbaar vervoer en in fietsinfrastructuur. Nu deze principiële keuze voor de herinrichting van de ring rond Brussel is gemaakt kunnen de plannen in detail worden uitgewerkt en zal het vergunningtraject worden opgestart.