Kentekenonderzoek Tienen afgerond

in
Persbericht

In maart 2014 voerden de Vlaamse overheid en de stad Tienen in en rond Tienen uitgebreide verkeersmetingen uit. Het onderzoek is nu volledig afgerond en besproken met de stad Tienen. De Vlaamse overheid wenste een gedetailleerd beeld te krijgen van de verkeersstromen in de regio. De gegevens zijn relevant voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan Tienen, het vrachtroutenetwerk, de studie naar de noordelijke rondweg en globaal onderzoek naar sluipverkeersstromen.

Bij het onderzoek werden op 26 locaties ANPR-camera’s geplaatst. Die registreerden de nummerplaten van alle voorbij rijdende voertuigen. Door de registratiebestanden van de verschillende locaties te vergelijken, werd gereconstrueerd welke routes voertuigen volgden.

Op werkdagen worden langs de toegangswegen gemiddeld 83.000 voertuigbewegingen geteld die de stad in- of uitrijden. 39% van die bewegingen is doorgaand verkeer, dat is verkeer dat het onderzoeksgebied zonder tussenstop doorkruist. Omdat deze voertuigen tweemaal geregistreerd worden, eenmaal bij het inrijden en eenmaal bij het uitrijden, gaat het om iets meer dan 16.000 voertuigen. Veruit de belangrijkste doorgaande verkeersstroom (6.000 voertuigen) rijdt over de zuidoostelijke ring van Hakendover (N3 Sint-Truidensesteenweg) naar de N29 Invalsweg of omgekeerd. Nogal wat autoverplaatsingen binnen Tienen betreffen korte, fietsbare afstanden.

Momenteel worden de resultaten van het afgewerkte kentekenonderzoek gebruikt voor de opmaak van een verfijnd verkeersmodel, dat een aantal effecten verder in kaart kan brengen.

Bijlage

Klik voor het onderzoeksrapport (.pdf, 8 MB).