Kieldrechtsluis klaar om meer welvaart naar Vlaanderen te halen

in
Persbericht

Grootste sluis ter wereld verzekert toegang tot Waaslandhaven

 

Koning Filip, minister Ben Weyts, de voorzitter van de Europese Investeringsbank Werner Hoyer en Antwerps havenschepen Marc Van Peel hebben de enorme Kieldrechtsluis plechtig ingehuldigd. Deze grootste sluis ter wereld heeft een prijskaartje van 382 miljoen euro en verzekert een vlotte toegang tot de Waaslandhaven. De Kieldrechtsluis versterkt de concurrentiepositie van de Antwerpse haven en zal nieuwe economische activiteit naar Vlaanderen halen.

 

De Grande Lagos van rederij Grimaldi kreeg de eer om als allereerste schip door de gloednieuwe Kieldrechtsluis te varen. Met een lengte van 500 meter, een breedte van 68 meter en een diepte van maar liefst 17,80 meter TAW kan de grootste sluis ter wereld de allergrootste zeeschepen versassen. De Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft samen met het Antwerpse havenbedrijf en een bouwconsortium bijna 5 jaar gebouwd aan de Kieldrechtsluis, wat het project één van de grootste Vlaamse werven van de afgelopen jaren maakt.

 

De Kieldrechtsluis verzekert de vlotte toegang tot de Antwerpse Waaslandhaven. Tot nu toe was de kleinere Kallosluis de enige toegangspoort tot de Waaslandhaven. Dit betekende dat de wachttijden voor schepen konden oplopen tot meer dan 3 uren. Bij een probleem met de Kallosluis kwam de hele Waaslandhaven lam te liggen. Met de Kieldrechtsluis komt er nu een tweede, grotere, meer stroomopwaarts gelegen toegang tot de dokken op de Linkerscheldeoever. Schepen kunnen voortaan rekenen op een snellere en vlottere toegang tot de haven.

 

De Vlaamse Overheid en het Havenbedrijf Antwerpen hebben samen 382 miljoen euro geïnvesteerd om de Kieldrechtsluis te realiseren. Vlaanderen neemt 75% van de investeringskost op zich. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weys spreekt over een hefboominvestering die heel Vlaanderen ten goede komt: “De Kieldrechtsluis geeft reders nog een extra reden om voor Vlaanderen te kiezen. We vrijwaren de internationale concurrentiepositie van de haven van Antwerpen en we lokken nieuwe economische activiteit naar onze regio. Onze Vlaamse havens kunnen in de hele wereld uitpakken met snelle, stipte en slimme dienstverlening”, zegt minister Weyts.

 

Ook Antwerps havenschepen Marc Van Peel, tevens voorzitter van het Havenbedrijf, is tevreden.  “De Kieldrechtsluis vormt een noodzakelijke sleutel voor de verdere uitbouw van de haven op de Linkerscheldeoever. Onze haven heeft de jongste jaren een sterk parcours afgelegd waardoor ze met vlag en wimpel de nummer twee van Europa is geworden. Om die toppositie te behouden, moet Antwerpen beschikken over broodnodige basisinfrastructuur zoals goed werkende sluizen die afgestemd zijn op de schaalvergroting in het internationale scheepvaartverkeer. Antwerpen heeft echter ook nood aan ruimte om te groeien, vandaar dat de aanleg van de eerste fase van het Saeftinghedok  - een nieuw getijdendok op de Linkerscheldeoever -  het volgende infrastructuurproject is dat hoog op onze agenda staat”, aldus Van Peel.

 

Belang van de havens voor het TEN-T-netwerk

De haven van Antwerpen is als mainport een belangrijk knooppunt in het Trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T). Met het TEN-T-netwerk wil Europa het duurzaam transport, jobcreatie en economische groei en de cohesie in de Europese Unie bevorderen. Zowel de Europese Commissie als de Europese Investeringsbank (EIB) erkennen het belang en de rol van de maritieme sector in een efficiënter, multimodaal en duurzaam goederentransport en steunden daarom de bouw van de Kieldrechtsluis.

 

Voor de EIB is de nieuwe sluis die vandaag werd ingehuldigd op vlak van infrastructuur een ‘strategische aanwinst’ voor Europa: een uitbreiding van de nautische mogelijkheden, een verzekering van het maritieme transport en de binnenvaart én een verhoging van de internationale aantrekkingskracht van de haven van Antwerpen.

 

“De Kieldrechtsluis staat symbool voor enkele van de doelstellingen die de Europese Unie vooropstelt, zoals: meer economische groei, concurrentievermogen en jobcreatie. Nu Europa zich langzaam aan het herstellen is van de economische crisis, en om er voor te zorgen dat zowel onze interne markt als de internationale handel terug ‘bloeien’, hebben we een een ‘sterk Europa’ nodig; zonder grenzen én met een efficiënt, rendabel en duurzaam transportbeleid. De Europese Bank  is dan ook trots dat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van immense bouwwerk. Ik wil hierbij dan ook hulde brengen verschillende diensten van Antwerpen en Vlaanderen die hieraan meegwerkt hebben en aan België als geheel”, aldus Dr. Werner Hoyer, voorzitter van de EIB.

 

Via de NV Deurganckdoksluis investeerden de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen 382 miljoen euro in de bouw van de tweede sluis voor de Waaslandhaven. De Europese Investeringsbank en de KBC-bank ontleenden respectievelijk 160,5 mio euro en 71,3 mio euro. Via het TEN-T-programma subsidieerde Europa 5 mio euro in de bouw van de Kieldrechtsluis.

 

Expertise en samenwerking

De sluis werd gebouwd door de Tijdelijke Handelsvereniging Waaslandsluis, een bouwconsortium waarvan Jan De Nul, CEI De Meyer, Betonac, Herbosch-Kiere en Antwerpse Bouwwerken deel uitmaken. Dankzij hun expertise en goede samenwerking kon het immense bouwwerk zo goed als binnen de voorziene tijdspanne worden opgeleverd.

Voorts leverden ook de afdeling Geotechniek (bodemonderzoek en –monitoring) en het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid (studies naar de invloed van de stroming op het bouwwerk, trainingen loodsen in simulator) een belangrijke bijdrage aan het project.

 

Publieksevent

Naar aanleiding van de officiële inhuldiging van de Kieldrechtsluis kan iedereen op zaterdag of zondag een bezoekje brengen aan de grootste sluis ter wereld. In het grootste reuzenrad van Europa, op een hoogte van 55 meter, kunnen zij dit immense bouwwerk en de haven van Antwerpen overschouwen. Tickets hiervoor moeten op voorhand aangekocht worden via www.kieldrechtsluis.be.

 

 

Perscontact:

Koen Peeters, woordvoerder departement Mobiliteit en Openbare Werken,

T 0490 66 82 56, E koen.peeters@mow.vlaanderen.be

Annik Dirkx, woordvoerster Havenbedrijf Antwerpen,

T 0479 79 46 50, E annik.dirkx@portofantwerp.com

Sabine Parisse, woordvoerster Europese Investeringsbank,

T +35 262 145 91 59, E s.parisse@eib.org