Kilometerheffing zorgt voor extra investeringen in wegen

in
Persbericht

Sinds 1 april 2016 moeten vrachtwagens op de snelwegen en op sommige gewestwegen een kilometerheffing betalen. Die brengt Vlaanderen ca. 35 miljoen euro per maand op. Iets meer dan de helft (53%) daarvan is afkomstig van buitenlandse vrachtwagens. De opbrengst van de kilometerheffing investeert Vlaanderen onder meer in de verbetering van haar weginfrastructuur en verkeersveiligheid. Tegen het najaar zal een studie duidelijkheid brengen over de impact van de heffing op het sluipverkeer.

“Wie een jaar geleden de grens passeerde, kon niet langs de vele vrachtwagens heen die op het allerlaatste moment nog in rij stonden om een On Board Unit aan te schaffen. Vandaag tellen we meer dan 700.000 actieve OBU’s, waarvan 575.000 in buitenlandse vrachtwagens. Zo dragen nu ook buitenlandse vrachtwagens bij in het gebruik van ons wegennet”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Sinds 1 april van vorig jaar moeten vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton tol betalen als ze op Vlaamse snelwegen of op sommige gewestwegen rijden. Via een On Board Unit (OBU) worden de gereden kilometers op tolwegen geregistreerd en gefactureerd.Dagelijks leggen zo’n 140.000 vrachtwagens 24 miljoen kilometers af op onze wegen. Van de Vlaamse netto-inkomsten (na aftrek van de minder-inkomsten van de hervormde verkeersbelasting voor vrachtwagens en de werkingskosten van het systeem) investeren we 100 miljoen euro in de verbetering van de weginfrastructuur en gaat er 40 miljoen euro naar flankerende maatregelen en subsidies voor verkeersveiligheids- en ecologie verbeterende maatregelen.

Meten is weten

Voorafgaand aan de invoering van de kilometerheffing in april 2016 deed Departement Mobiliteit en Openbare Werken verkeerstellingen. Hierdoor heeft Vlaanderen een getrouw beeld van het vrachtverkeer op de Vlaamse wegen. Nog tot en met Pasen wordt op 426 locaties, waaronder potentiële sluiproutes, opnieuw geteld. Omdat er telkens in de twee rijrichtingen wordt geteld, gaat het om 852 meetpunten.

Het verwerken van de data en de analyse van de resultaten zal tegen het najaar zijn afgerond. Op basis hiervan kan dan naar oplossingen voor eventueel sluipverkeer worden gezocht. Dit betekent niet noodzakelijk een uitbreiding van het aantal tolwegen. Ook alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld aanpassing van de weginfrastructuur, zijn mogelijk. “Het meetproces is niet snel, maar wel slim en grondig. Zo willen we zicht krijgen op de werkelijke effecten van de kilometerheffing en andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld omleidingen door wegenwerken, uitfilteren”, zegt Koen Peeters van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Van zodra de studie is afgerond, zullen de resultaten aan de gemeenten worden meegedeeld.

Perscontact:

Koen Peeters, woordvoerder van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
T 0490 668 256
koen.peeters@mow.vlaanderen.be