Luchthaven Antwerpen: 3 jaar extra voor de aanleg van de verplichte veiligheidsstrook

in
Persbericht

Persmededeling van het kabinet van minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

22 februari 2013

Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, bevoegd voor de regionale luchthavens, kent Federaal staatssecretaris voor mobiliteit Wathelet een bijkomende termijn van 3 jaar toe voor de aanleg van de verplichte veiligheidsstrook in het verlengde van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Antwerpen. De werkzaamheden moeten tegen ten laatste tegen 23 februari 2016 gerealiseerd zijn. Vandaag heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits de principiÎle goedkeuring gegeven aan het ontwerp van de statuten voor de oprichting van de LOM Antwerpen en Oostende-Brugge.

Het voorzien van een veiligheidsstrook op de luchthaven van Antwerpen is noodzakelijk om de toekomstige uitbating van de luchthaven te verzekeren. De RESA (Runway End Safety Area) zal bijdragen tot het voldoen aan de internationale veiligheidsvoorwaarden. Staatssecretaris Wathelet geeft een bijkomende termijn van 3 jaar tot 23 februari 2016 om de verplichte veiligheidsstrook te realiseren. Minister Crevits kon de bijkomende termijn bekomen dankzij de geleverde inspanningen om de verwezenlijking van de veiligheidsstrook te realiseren.

Intussen blijven de veiligheidsmaatregelen verder van kracht. Dit zijn onder andere het verbod tot opstijgen van baan 11 bij geringe zichtbaarheid, het behoud van de verkeerslichten op de Krijgsbaan en de volledige camerabewaking van de zone op de Krijgsbaan tussen de verkeerslichten.

De Vlaamse regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits het ontwerp van de statuten voor de  oprichting van de luchtvaartontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Brugge-Oostende principieel goedgekeurd. Die gaan nu voor advies naar de SERV en de Raad van State. De LOMís zouden in de toekomst instaan voor de infrastructuur van de luchthavens en die ter beschikking stellen van de luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM). Ondertussen lopen de onderhandelingen met de kandidaat exploitant voor de luchthavens verder.

Minister Crevits: "De regionale luchthavens hebben een economisch belang voor Vlaanderen. Ik hecht dan ook veel belang aan hun voortbestaan. Het bekomen van een derogatie van 3 jaar geeft de mogelijkheid om de investeringen te realiseren om de toekomst van deze luchthaven van Antwerpen veilig te stellen. Vandaag is ook een stap gezet om de toekomst van de luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge duurzaam te verankeren."

Persinfo:

Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
persdienst.crevits@vlaanderen.be