Minister Weyts geeft eerste spadesteek Maritiem Onderzoekscentrum

in
Persbericht

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts gaf de eerste spadesteek voor de bouw van het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende. In dit nieuwe onderzoekscentrum zullen het Waterbouwkundig Laboratorium, KULeuven en UGent baanbrekend onderzoek verrichten naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en constructies in zee. Samen met de twee universiteiten investeert Vlaanderen 28 miljoen euro in het nieuwe Maritieme Onderzoekscentrum dat in 2020 operationeel moet zijn.

“De Vlaamse havens, die als toegangspoort tot Europa een belangrijk deel van de Europese in- en uitvoer verwerken, zijn de motor van onze economie en welvaart. Het verzekeren van hun toegankelijkheid voor steeds groter wordende schepen is cruciaal voor onze economische positie en het behoud van welvaart”, zegt minister Ben Weyts. “Voor bouwers van windmolens, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie, biedt dit nieuw maritiem onderzoekscentrum heel wat mogelijkheden. Het onderzoek dat er gebeurt, zal bijdragen tot het beperken van bouwrisico’s op zee en zal grote en kleine bedrijven toelaten sneller te reageren op ontwikkelingen in de markt.”

Het Maritiem Onderzoekscentrum wordt gebouwd op de terreinen van Plassendale 1, in de achterhaven van Oostende. Hierdoor krijgt dit gebied van de Oostendse haven een boost en biedt het kansen aan andere bedrijven om zich hier verder te ontplooien in deze materie.

Sleeptank en golfbak

Het nieuwe Maritiem Onderzoekscentrum is een 2-in-1-complex dat onderdak biedt aan een grote sleeptank en een golfbak. Met scheepsmanoeuvreersimulatoren wordt in het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens voor schepen onderzocht. De sleeptank van het Waterbouwkundig Laboratorium dateert al van 1992 en werd gebouwd voor het testen van schepen met een lengte tot 200m. Vandaag zijn er schepen tot 400m lang die onze havens aandoen en worden ook de schaalmodellen die men bij deze onderzoeken gebruikt, groter. De nieuwe sleeptank meet 174m lang en 20m breed en wordt gevuld met 1m water. Dit laat manoeuvreerproeven toe met schaalmodellen tot 8m, tweemaal zo groot als de huidige installatie in Antwerpen, waardoor de testresultaten veel accurater zijn.

De ‘Coastal and Ocean Basin’ of kortweg golfbak, is een grote betonnen constructie met water (30m x 30m en 1,4m diep) waarin op een gecontroleerde manier golven, stromingen en wind opgewekt kunnen worden. Hierin worden schaalmodellen van offshore constructies, constructies voor kustbeveiliging, vlottende windturbines, golfenergieconvertoren, … geplaatst en wordt hun ontwerp en gedrag onder invloed van golven, stromingen en wind bestudeerd. De eerste onderzoeken zouden in 2020 van start kunnen gaan.

 

Perscontact:

Jeroen Tiebout, woordvoerder minister Weyts
T0477 99 80 88
jeroen.tiebout@vlaanderen.be.

Koen Peeters, woordvoerder MOW
T 0490 66 82 56
koen.peeters@mow.vlaanderen.be.