Nieuwe sluis Terneuzen reuzenstap dichterbij

in
Persbericht

Nederland heeft de ruimtelijke procedure voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen volledig doorlopen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is verheugd met deze nieuwe mijlpaal. “We zetten weer een grote stap dichterbij een Nieuwe Sluis”, zegt Weyts. “Dit wordt een ambitieus investeringsproject met ballen aan het lijf: een krachtige boost voor de Haven van Gent en de bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen”.

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen heeft haar handtekening gezet onder het Tracébesluit – vergelijkbaar met een Vlaams Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP). Het is het sluitstuk van de ruimtelijke procedure die Nederland moest doorlopen voor de realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Net nu, op 1 maart 2016, treedt het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland officieel in werking, dankzij de volledige ratificatie door beide parlementen.

De Nieuwe, grotere en modernere Sluis in Terneuzen (met afmetingen 427 x 55 x 16,44 meter ) maakt de behandeling van grotere vrachtschepen mogelijk en zelfs makkelijk, met veel minder lange wachttijden. Dat is goed nieuws voor de toegankelijkheid van de Haven van Gent en de ontsluiting van alle bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt ook een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding van de toekomst, die het Scheldebekken via de waterwegen zal verbinden met het hart van Frankrijk.

“De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt een sterke hefboom voor het vrachtverkeer via de waterwegen”, zegt Weyts. “Zo moeten grote vrachten niet over de weg, en krimpen ook de files”. Zijn Nederlandse collega Melanie Schultz van Haegen zit op dezelfde lijn: “Een grotere sluis betekent een vlottere doorvaart tussen Nederland, België en Frankrijk. Hiermee verstevigen we de concurrentiepositie van de maritieme sector in Noordwest-Europa voor zowel binnenvaart, zeevaart als de havens.”

Het ambitieuze project is goed voor een totale investering van 1,14 miljard euro (aanleg + onderhoud + beheer gedurende 30 jaar). Nederland levert volgens het officiële verdrag een vaste bijdrage en Vlaanderen betaalt de rest van de werkelijke kosten. Havenbedrijf Gent neemt een deel van de financiering op zich. Europa heeft al een steun van 48 miljoen euro toegezegd.

Het Nederlandse Tracébesluit ligt tussen 15 maart en 25 april ter inzage. De volgende stap is de aanbesteding van het ambitieuze project. Vlaanderen en Nederland willen de marktbenadering inzetten in het tweede kwartaal van 2016. Als alles goed gaat, kan de schop in het derde kwartaal van 2017 in de grond.

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie:

 

 

Koen Peeters, woordvoerder Vlaanderen (Departement Mobiliteit en Openbare Werken)
T +32490 66 82 56
koen.peeters@mow.vlaanderen.be

Yvonne Doorduyn, woordvoerder Nederland (Ministerie Infrastructuur en Milieu)
T +31652897046
yvonne.doorduyn@minienm.nl