Op naar een meer duurzame mobiliteit via intelligente transportsystemen

in
Persbericht

Consortium bouwt aan innovatieve oplossingen om verkeersveiligheid te verhogen en congestie te vermijden via Cooperative Intelligent Transport Systems

Brussel, 17 februari 2017 – Een consortium van Belgische bedrijven en Vlaamse overheidsinstanties werkt de komende 3 jaar met de steun van de Europese Commissie voor een toelage ter waarde van €911.372 aan het veiliger en duurzamer maken van het transportnetwerk. Dit door het maximaal aanwenden van beschikbare (big) data om in real-time de weggebruikers proactief te informeren. Op termijn moet CITRUS (Cooperative Intelligent Transport System for Trucks) de verkeersveiligheid op de Belgische (autosnel)wegen verhogen, de CO2-uitstoot verlagen en de mobiliteit bevorderen. Een Companion App zou hierbij moeten toelaten om veiligheidswaarschuwingen te verspreiden. Bovendien wordt gekeken naar oplossingen om verkeerslichten intelligent aan te sturen en goederenvervoer over de weg verder te optimaliseren.

Vlaanderen en Europa trekken gezamenlijk aan de kar

Een efficiënt wegenmanagement is enorm belangrijk. Vandaag kosten files € 10,58 per voertuig per uur, veroorzaken ze hoge CO2-emissies, veel stress en zorgen ze vaak voor onveilige situaties.

Eind 2015 lanceerde de Europese Commissie een CEF-call (Connecting Europe Facility) waarin bedrijven de kans kregen om subsidiedossiers in te dienen die bijdragen tot een efficiënter gebruik van het transportnetwerk via meer intelligente, duurzame transportsystemen. In dit kader maakte de Europese Commissie 70 miljoen euro vrij voor projecten die werken aan Intelligente Transport Systemen (ITS) op de weg.

Een consortium van Belgische bedrijven en overheidsinstanties diende een projectvoorstel met als werknaam CITRUS: “Cooperative Intelligent Transport Systems for Trucks”. Hier staat de interactie van het (vracht)voertuig, de supply chain en de infrastructuur voor het verkeersmanagement centraal en maakt gebruik van bestaande telecomnetwerken. Op lokaal vlak wil het consortium op termijn de verkeersveiligheid op de Belgische (autosnel)wegen verhogen, de CO2-uitstoot verlagen en de mobiliteit bevorderen.

Samen op weg naar intelligente transportsystemen

Voor dit project slaan de Vlaamse overheid en Belgische privébedrijven sinds oktober 2016 de handen in elkaar om tot een veiliger, efficiënter en duurzamer verkeersnetwerk te komen. Be-Mobile (specialist inzake slimme mobiliteit) en de Vlaamse Overheid (met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer) werken hiervoor samen om (verkeers)data te verzamelen en die vervolgens efficiënt aan te wenden.

Het studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) levert ondersteuning bij de monitoring en evaluatie van dit proefproject. Enkele bedrijven die de toepassingen in de praktijk zullen uittesten, vervolledigen het consortium. Het gaat over enerzijds Colruyt Group en anderzijds de Haven van Zeebrugge en Havenbedrijf Antwerpen, dat het gebruik van de toepassingen zal stimuleren bij de vele bedrijven in de haven die hiervoor in aanmerking komen.

Een veiligere, duurzamere en vlottere mobiliteit voor vrachttransport via “Companion App”

CITRUS wil het transportnetwerk veiliger en duurzamer maken door de verkeersinformatie snel, efficiënt en effectief te kunnen delen. Daarom wordt onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van een “Companion App”. Deze applicatie moet toelaten om alerts te versturen naar vrachtwagenchauffeurs die een incident (file, wegenwerken, stilstaand voertuig, …) naderen om bijvoorbeeld file-staart aanrijdingen en pechstrookaanrijdingen te voorkomen en zal ook verwittigen in geval van wegenwerken. De chauffeurs moeten de “Companion App” vanzelfsprekend veilig kunnen gebruiken. Daarom wordt volop ingezet op een gebruiksvriendelijke interface en tevens voorzien in een gedegen opleiding.  Eind van dit jaar zou de ontwikkeling van deze applicatie rond moeten zijn.

Ook het intelligent aansturen van verkeerslichten op basis van real-time verkeersinfo (het groene golf-principe) behoort tot de mogelijkheden. Naderende chauffeurs worden hierbij geïnformeerd over de optimale snelheid die ze moeten aanhouden om steeds groen licht te hebben. Bovendien zouden verkeerslichten dynamisch worden aangestuurd in functie van de real-time verkeersstromen. De verkeerslichten op de N203a in Halle (verbinding tussen R0 en E429) zullen worden gebruikt als piloot samen met Colruyt Group.

Ook wordt gekeken naar congestie-vermijdende aansturing van de leveringen, waarbij het dispatchen van leveringen door Colruyt Group-vrachtwagens verder geoptimaliseerd wordt op basis van real-time verkeersinfo en de communicatie met chauffeurs efficiënter gebeurt.

Eind van dit jaar zouden de eerste testen plaatsvinden voor de drie toepassingen (app, groene golven en real-time dispatchen) en de eerste resultaten worden in 2018 verwacht. Indien deze resultaten succesvol zouden zijn, dan kunnen aanbevelingen gedaan worden naar Europese en nationale/regionale overheidsinstanties, met het oog op een uitrol op grotere schaal.