Peter Bruyninckx nieuwe woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum

foto Peter Bruyninckxin
Persbericht

Peter Bruyninckx gaat op zaterdag 15 augustus 2015 aan de slag als nieuwe woordvoerder en communicatieverantwoordelijke van het Verkeerscentrum van de Vlaamse overheid. Hij volgt daar Hajo Beeckman op die het Verkeerscentrum verlaat. Peter zal vanaf zaterdag de contactpersoon zijn voor alle journalisten met vragen over de activiteiten van het Verkeerscentrum en de actuele verkeerssituatie op het Vlaamse snelwegennet. Peter is zelf oud-VRT-journalist.

Op dit moment maakt Peter nog deel uit van het communicatieteam van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Als woordvoerder van de Antwerpse afdeling was hij de voorbije jaren verantwoordelijk voor de communicatie over de wegenwerken van het Vlaams Gewest in de provincie Antwerpen. Zo informeerde hij de media en het publiek over belangrijke infrastructuurprojecten zoals de aanleg van de Noord-Zuid Kempen, de spitsstrook op de E19 Noord en de doortrekking van de R6 in de regio Mechelen. Eerder, van 2001 tot 2009, was Peter actief als televisieverslaggever bij Het Journaal van de VRT.

Op 15 augustus aanstaande maakt Peter de overstap van AWV naar het Vlaams Verkeerscentrum (VVC). Als onderdeel van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken geeft het VVC mee vorm aan het Vlaamse mobiliteitsbeleid door studiewerk te verrichten over verkeer en vervoer. Met het oog op een betere verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming op de snelwegen heeft het daarbij specifieke aandacht voor de organisatie van verkeersstromen en de toepassing van communicatie- en informatietechnologieën in verkeersinfrastructuur (ITS, intelligent transport systems).

Vanuit het Traffic Control Centrum houden verkeersdeskundigen van het VVC de situatie op de Vlaamse snelwegen de klok rond nauw in de gaten en volgen ze hinderincidenten op. Dat kan dankzij 1082 camera’s langs de snelwegen en 2038 posten met detectielussen in het wegdek. Met inzet van variabele verkeersborden en andere hoogtechnologische instrumenten sturen ze het snelwegverkeer ook dynamisch aan. Bij congestie, werkzaamheden en incidenten biedt het Verkeerscentrum verkeersinformatie voor het brede publiek aan via onder meer het internet, Twitter, radio en RDS/TMC

Het VVC publiceert ook elk jaar zijn “Rapport Verkeersindicatoren”, waarin het een objectief overzicht geeft van de meest actuele verkeerstendensen. Het rapport bevat een schat aan cijfermateriaal met betrekking tot het verkeersvolume, de verkeersamenstelling, files en hinderincidenten op het Vlaamse hoofdwegennet.

Peter Bruyninckx: “Uit het meest recente indicatorenrapport blijkt dat het verkeer op onze Vlaamse snelwegen vorig jaar nog met 2 à 3% is toegenomen. 7 dagen op 7, 24 uur op 24, zijn medewerkers van het Verkeerscentrum in de weer om die complexe verkeersstromen zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ik kijk ernaar uit om hun informatie klaar en duidelijk over te brengen naar de media en het publiek, zodat weggebruikers goed voorbereid de weg op kunnen.”

Persmededeling van het  Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams Verkeerscentrum, 11 augustus 2015