Saeftinghe krijgt doorstart als complex project

in
Persbericht

Om de noodzakelijke extra containercapaciteit voor de Haven van Antwerpen te realiseren start de Vlaamse Regering met een ‘complex project’. Binnen zo’n ‘complex project’ kan de piste van een Saeftinghedok samen met alle mogelijke alternatieven onderzocht worden. Alle betrokken partijen krijgen inspraak in het proces. Minister Weyts wil "Zo snel mogelijk een gedragen oplossing".

De Haven van Antwerpen groeit. Vorig jaar steeg de containertrafiek met wel 7,5% - en dat tegen de trend binnen de range Hamburg-Le Havre in. Ook in het eerste kwartaal van 2016 kon Antwerpen een containergroei van 4,6% noteren. Tegen 2030 wordt verdere groei voorspeld. Antwerpen is dan ook op zoek naar extra containerbehandelingscapaciteit. 

“Iedereen beseft dat Antwerpen extra containercapaciteit nodig heeft”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Via de weg van een complex project willen we zo snel mogelijk een zo breed mogelijk gedragen oplossing bieden en tegelijk juridische en andere gevechten maximaal vermijden”.  

Met de opstart van een ‘complex project’ reikt Vlaanderen nu de hand aan alle betrokken partijen, inclusief Doel 2020, het Havenbedrijf, Straten-Generaal, de betrokken gemeentebesturen…  Weyts wil het conflictmodel ruilen voor een consensusmodel. Weyts: “We moeten geen kemphanen zijn als we ook samen kunnen broeden op een oplossing met een zo breed mogelijk draagvlak”.

Binnen het complex project zal niet alleen de piste van een nieuw Saeftinghedok onderzocht worden, maar ook alle andere mogelijke alternatieven. Er wordt ook bestudeerd welke mogelijkheden er zijn om extra containercapaciteit te realiseren binnen het bestaande havengebied.

Alle partners krijgen inspraak in het participatief traject dat nu wordt opgestart. Naast de economische belangen, komen ook de belangen van leefbaarheid, leefmilieu, landbouw, mobiliteit, veiligheid en onroerend erfgoed ruim aan bod. Letterlijk iedere Vlaming zal zijn stem kunnen laten horen, want via de website www.havenvandetoekomst-antwerpen.be kan iedereen meeschrijven aan het toekomstscenario. 

Alle verschillende pistes zullen worden geïntegreerd en tegenover elkaar afgewogen. De best mogelijke oplossing wordt geformuleerd in het voorkeursbesluit begin 2018.