Steeds langere files? Check het met de verkeersindicatoren van het Verkeerscentrum

in
Persbericht

Nieuwe tool maakt actuele verkeersstatistieken voor iedereen online toegankelijk

Is de dagelijkse file op weg naar het werk het voorbije jaar langer geworden? Hoeveel tijd verlies ik daardoor? Klopt het dat ik ook almaar meer vrachtvervoer tegenkom? En hoeveel ongevallen maakten dat ik vorig jaar te laat op het werk kwam? Met de lancering van de nieuwe tool ‘Verkeersindicatoren van het Vlaamse Hoofdwegennet’ op zijn website helpt het Vlaams Verkeerscentrum je aan de antwoorden. Iedereen kan voortaan online op een snelle en eenvoudige manier een schat aan statistische gegevens raadplegen over het dagelijkse verkeer op de Vlaamse snelwegen en ringwegen. Het initiatief kadert in het open data-beleid van de Vlaamse overheid.

Verkeersindicatoren interactief opvraagbaar

Vandaag maakt het Vlaams Verkeerscentrum een belangrijke brok statistische verkeersinformatie voor iedereen permanent toegankelijk. Dankzij een nieuwe tool op de website van het Verkeerscentrum kunnen een aantal verkeersindicatoren over het Vlaamse hoofdwegennet interactief geraadpleegd worden.

De verkeersindicatoren geven kwantitatieve informatie over het dagelijkse verkeer op de Vlaamse snelwegen en ringwegen. Het gaat om cijfers met betrekking tot verkeersvolumes (o.a. verzadigingsgraad per wegsegment, voertuigtypes), files en vertragingen (o.a. filezwaarte, filelengte, voertuigverliesuren). In het kader van het open data-beleid van de Vlaamse overheid stelt het Verkeerscentrum zo waardevolle informatie ter beschikking van iedereen die geboeid is door mobiliteit en een precies zicht wil krijgen op de evolutie van het verkeer in Vlaanderen.

Zelf selectie bepalen

Aan de hand van zoekcriteria (onder meer regio, weglocatie, tijdstip en voertuigtype) bepaal je als gebruiker zelf welke specifieke verkeersinformatie je via de tool wil opvragen. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor totaalcijfers voor heel Vlaanderen of gegevens opvragen voor een specifieke snelweg (of segment van een snelweg). Je kan resultaten checken voor werkdagen of weekenddagen, jaarcijfers of maandcijfers, enz. Op die manier kan je verschillende verkeerssituaties onderling vergelijken (bijvoorbeeld de verkeerssituatie in de regio Brussel versus de regio Antwerpen) en evoluties in kaart brengen.

De komende maanden zal het Verkeerscentrum de tool nog uitbreiden met indicatoren over verkeersgedrag (o.a. snelheden, volgafstanden), reistijden en ongevallen. De zoekresultaten verschijnen in overzichtelijke grafieken en tabellen, later ook op kaarten (nog in voorbereiding).

Op basis van permanente verkeersmonitoring

Om zijn verkeersindicatoren te berekenen, maakt het Verkeerscentrum gebruik van verscheidene monitoringsystemen die het verkeer op de Vlaamse snel- en ringwegen permanent meten. Zo geven ruim 4000 meetpunten (dubbele detectielussen) in het wegdek de verkeersdrukte weer per snelwegrijstrook (met gegevens over het aantal passerende voertuigen, hun type en snelheid). Een andere bron vormen de verkeersinformatieberichten over files en ongevallen die de verkeersdeskundigen in de controlezaal van het Verkeerscentrum opmaken. Daarvoor verwerken zij onder andere input van camerabeelden, praatpalen, wegpolitie en weggebruikers. Al die informatie wordt gearchiveerd in het datawarehouse van het Verkeerscentrum en na een kwaliteitscontrole verwerkt tot verkeersindicatoren.

Ook jaarrapport over verkeersindicatoren

Tot op heden verspreidde het Verkeerscentrum zijn verkeersindicatoren alleen via het jaarrapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen. De nieuwe digitale tool biedt heel wat voordelen. Er is online veel meer informatie beschikbaar dan in het relatief beperkte jaarrapport, dat een bloemlezing is van de belangrijkste tendensen. Bovendien worden de statistieken van de tool elke maand automatisch geactualiseerd. Zo krijgen gebruikers altijd de meest actuele stand van zaken. Het jaarrapport, dat sinds 2011 verschijnt en duiding biedt bij de cijfers, blijft ook bestaan.

De nieuwe tool is te vinden op www.verkeerscentrum.be via ‘Verkeersindicatoren’ in het hoofdmenu of rechtstreeks via http://indicatoren.verkeerscentrum.be.

Enkele interessante cijfergegevens uit de verkeersindicatoren:

Drukste tunnel in Vlaanderen: Kennedytunnel richting Gent (R1) met gemiddeld 80.384 voertuigen per dag in 2014.

Drukste snelwegsegment: Antwerpse buitenring (R1) tussen Berchem en Borgerhout (richting Nederland) met gemiddeld 137.696 voertuigen per dag in 2014. In juni 2015.

De totale tijd die alle voertuigen samen doorbrengen op het Vlaamse hoofdwegennet: 698.682 gepresteerde voertuiguren per dag in 2014.