Tijd dringt voor 54.000 vrachtwagenbestuurders

in
Persbericht
Nog tot 9 september 2016 tijd om attest vakbekwaamheid te behalen
 
Naar schatting 54.000 vrachtwagenbestuurders moeten nog voor 9 september 2016 op bijscholing voor hun vakbekwaamheid. Daarom roepen de Vlaamse overheid en de transportfederaties de chauffeurs en hun werkgevers op tijdig werk te maken van de nodige bijscholingen. Immers zonder deze "code 95" is hun rijbewijs niet langer geldig.
 
Van de 105.000 vrachtwagenbestuurders in Vlaanderen is tot nog toe de helft in orde met de verplichte nascholing voor de vakbekwaamheid. 75% van de vrachtwagenchauffeurs die in opdracht van derden goederen vervoeren, is momenteel al in orde met de nascholing. Bij de chauffeurs die vervoeren voor eigen rekening is dat maar 35%. In die categorie moeten nog 45.500 vrachtwagenchauffeurs op cursus voor 9 september 2016.
 
De vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs C en is verplicht voor alle professionele vrachtwagenbestuurders. De vakbekwaamheid moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de chauffeur moet om de 5 jaar een nascholing volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met een code 95.
 
Verkeersveiligheid verhogen
 
De vakbekwaamheid werd in 2003 opgelegd door een Europese richtlijn. Volgens die richtlijn moeten alle beroepschauffeurs (vracht- en personenvervoer) die in de Europese Unie wonen en/of werken voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen.
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: "Vrachtwagen-bestuurders hebben in verhouding tot het aantal kilometers dat ze rijden, weinig ongevallen. Maar door hun omvang en gewicht zijn de ongevallen waarbij vrachtwagens zijn betrokken wel ernstiger. Daarom roepen we, samen met de sector, alle professionele vrachtwagenbestuurders én hun werkgevers op om zich tijdig in regel te stellen en zo onze wegen mee veiliger te maken. Zo draagt iedereen bij tot het verminderen van het aantal verkeersdoden".
 
Concreet houdt deze regelgeving in dat sinds 10 september 2009 iedere nieuwe professionele vrachtwagenchauffeur naast het gewone rijbewijs ook een attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen. Professionele vrachtwagenbestuurders die hun rijbewijs behaalden voor 10 september 2009 hebben nog tot 9 september 2016 de tijd om de verplichte 35 uren nascholing voor de vakbekwaamheid  te volgen.
 
35 uur nascholing
 
De nascholing is te volgen in 5 modules van 7 uren. De chauffeur kan de modules vrij kiezen uit volgende onderwerpen:
 
  • rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
  • toepassen van de voorschriften
  • gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.
 
Deze drie onderwerpen moeten verplicht aan bod komen in de gekozen modules. Ook de nascholing ecodriving of defensief rijden is voor elke chauffeur verplicht.
 
Voor elke module die wordt gevolgd, krijgt de bestuurder 7 punten. Op het ogenblik van de verlenging van de vakbekwaamheid, elke 5 jaar, moet de chauffeur 35 punten behaald hebben.
 
Die nascholing wordt gegeven door de erkende opleidingscentra.
 
Professionele vrachtwagenbestuurders zonder attest van vakbekwaamheid of een code 95 in het rijbewijs beschikken vanaf 9 september 2016 niet langer over een geldig rijbewijs. Zij mogen dan ook niet langer commerciële transporten doen. Wie zonder geldig rijbewijs rijdt, riskeert een zware boete en draagt hiervan de gerechtelijke gevolgen bij een ongeval.
 
Op vraag van de transportsector zullen ook de regels die thans worden toegepast voor het verlenen van vrijstellingen worden geëvalueerd en mogelijks aangepast.