Vlaanderen zet in op verkeersveiligheid

in
Persbericht

Op 1 januari wordt het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid een volwaardige beleidsafdeling binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). De nieuwe afdeling die de beleidsinitiatieven om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, moet coördineren en de uitvoering ervan opvolgen, krijgt zo een meer zichtbare plaats binnen het departement en kadert binnen een ruimere reorganisatie.

Met de oprichting van een volwaardige afdeling voor verkeersveiligheid toont Vlaanderen dat het haar menens is om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen.

Filip Boelaert, secretaris-generaal departement MOW : «Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bestaat er al een lange traditie om werk te maken van meer verkeersveiligheid. Zo zijn er het project gevaarlijke punten van AWV en de verschillende handhavingsprojecten die zichtbare resultaten opleverden. Maar, zoals uit de ongevallencijfers voor 2014 blijkt, is dit niet genoeg en moeten we onze inspanningen nog opvoeren. Dat doen we met de oprichting van een nieuwe afdeling voor verkeersveiligheid.»

Ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zet volop in op meer verkeersveiligheid en nam al verschillende initiatieven zoals bijvoorbeeld de oprichting van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de hervorming van de rijopleiding. De oprichting van een aparte afdeling voor verkeersveiligheid ligt in de lijn met de visie om verkeersveiligheid meer centraal in het publieke debat te zetten.

De nieuwe afdeling voor verkeersveiligheid - een samengaan van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid met een deel van de vroegere beleidsafdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) - zal instaan voor onder meer sensibilisering, homologatie en technische keuring, rijopleiding, wegcode, vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), het verkeersveiligheidsplan, data-analyse en coördineert en ondersteunt ook de werking van de verschillende werkkamers van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Expertise in beweging

Tegelijk met de oprichting van een nieuwe afdeling voor verkeersveiligheid krijgt het departement Mobiliteit en Openbare Werken een nieuwe organisatiestructuur. Zo wil het departement volop inzetten op expertise en nog beter inspelen op de huidige en toekomstige mobiliteitsvragen.

De bestaande 13 afdelingen worden teruggebracht tot 11 afdelingen: Stafdienst en de afdelingen Beleid, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, Maritieme Toegang, Juridische Dienstverlening, Managementondersteunende Diensten en de zogenaamde Technisch Ondersteunende Diensten: Geotechniek, Waterbouwkundig Laboratorium, Algemene Technische Ondersteuning, Verkeerscentrum en Expertise Beton en Staal.

Meer informatie :

Koen Peeters, woordvoerder van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
0490 66 82 56
koen.peeters@mow.vlaanderen.be