Waterinfo.be bundelt alle metingen, voorspellingen en kaarten van Vlaamse waterlopen

in
Persbericht
Vandaag lanceren de Vlaamse waterbeheerders waterinfo.be, een nieuwe en gedetailleerde website waar burgers en hulpdiensten alle actuele informatie over overstromingsrisico, getijden, neerslag en droogte kunnen vinden. De portaalsite waterinfo.be is technologisch zeer vooruitstrevend en bundelt info die nu nog op verschillende websites staat zoals overstromingsvoorspeller.be, waterstanden.be, … De  homepage kan zo ingesteld worden dat de actuele toestand voor een bepaalde buurt, specifieke regio of voor heel Vlaanderen te zien is.
 
Betrouwbare waterstandgegevens en voorspellingen zijn cruciaal om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. Die informatie was tot nu toe versnipperd over de websites van de verschillende Vlaamse overheidsinstanties.
 
Samenwerking
 
Op vraag van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (bevoegd voor onbevaarbare waterlopen) en minister van Openbare Werken Hilde Crevits (bevoegd voor bevaarbare waterlopen) hebben de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium (Departement Mobiliteit en Openbare Werken), Waterwegen & Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust de handen in elkaar geslagen. Het resultaat van die samenwerking is www.waterinfo.be.
 
Informatie over waterstanden, voorspellingen en de watertoets
 
Alle actuele waterstanden en voorspellingen voor de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen, van de Kust tot aan de Maas, en voor de Noordzee, zijn nu op één website beschikbaar. Daarnaast biedt waterinfo.be de overstromings- en hydrografische kaarten aan die gebruikt worden voor de watertoets. Dit is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke impact ervan is op het watersysteem. Je vindt op de website ook de nieuwste overstromingsgevaarkaarten die kopers en verkopers van gebouwen en woningen kunnen raadplegen om de overstromingsgevoeligheid van het vastgoed te kennen. Bovendien zijn alle historische metingen van waterstanden, debieten of neerslag voor iedereen te downloaden.
 
Waterinfo.be introduceert heel wat nieuwe functies zodat informatie beter en sneller te vinden is:
 
  • via de waterinfo-berichten is er een overzicht op de actuele situatie zodat bewoners eventueel de nodige voorzieningen kunnen treffen;
  • waterinfo.be kan, met toestemming van de gebruiker, onthouden waar die zich bevindt en filtert dan automatisch alle informatie voor de gebruiker zijn locatie;
  • professionele gebruikers kunnen dashboards (scherm op maat) samenstellen en opslaan met de kaarten, meetpunten en berichten enkel voor hun gebied.
 
In de Twitterfeed leest de gebruiker berichten over neerslag, getijden, overstromingen en droogte. Iedereen kan participeren en helpen om een accuraat beeld te geven van wat er op het terrein gebeurt. 
 
Opleidingen
 
Om de professionele gebruikers (waterbeheerders, hulp- en crisisdiensten, brandweer,..) goed te informeren over het gebruik van de site worden in maart in elke Vlaamse provincie opleidingen georganiseerd.
 
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits: “Deze portaalsite is een belangrijk element in een geïntegreerde aanpak van overstromingen. Duidelijke informatie is onontbeerlijk voor hulpdiensten, waterbeheerders en burgers om paraat te staan als er watersnood dreigt. De website is het resultaat van een efficiënte samenwerking van al onze diensten op het terrein. Het is een product waar we heel trots op kunnen zijn.”
 
Persinfo:
 
Brigitte Borgmans
Persadviseur van Vlaams minister Joke Schauvliege
Tel 02 552 63 41 - Gsm 0473 73 28 30
 
Cybelle-Royce Buyck
Woordvoerder Vlaams minister Hilde Crevits
Gsm 0486 14 12 72