Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

in
Persbericht

Persmededeling van het kabinet van minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

26 februari 2013

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag op een studiedag stedelijke distributie in Brugge de 'Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen' voorgesteld. De rijk gestoffeerde brochure is bedoeld voor steden en gemeenten en voor de logistieke sector. Zij staan elke dag opnieuw voor de grote uitdaging om leveringen van goederen te combineren met een leefbare en verkeersveilige omgeving. In de wegwijzer staan 15 concrete maatregelen voor een duurzamer stedelijke distributie.

Het vlot en duurzaam ophalen en leveren van goederen is een actueel thema. Meer en meer mensen wonen of werken in de stad, gaan er winkelen, lopen er school, besteden er hun vrije tijd. Iedereen wil dat het er aangenaam is, verkeersveilig, maar wil ook graag allerlei goederen kopen, soms klein, soms groot. Het vervoer van die goederen zorgt soms voor files en hinder.

Vlaams minister Hilde Crevits werkt aan een Vlaams kader stedelijke distributie. Het doel is de organisatie van de fijnmazige distributie in de steden en de gemeenten in Vlaanderen mee te sturen en te ondersteunen. Met dat kader krijgen steden en gemeenten een leidraad voor de aanpak op lokaal niveau.

15 maatregelen voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie

Vandaag stelde minister Crevits de 'Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen' voor. Dat gebeurde op een studiedag rond stedelijke logistiek in Brugge. In de 80 bladzijden tellende brochure staan 15 concrete maatregelen voor een duurzamer stedelijke distributie. De maatregelen gaan over leveringen van goederen, ruimte, tijdstip van levering, vervoermiddelen, efficiëntie, en de goederensoorten. Per thema is er een schets van de problematiek, een opsomming van mogelijke acties en goede praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland. Steden en gemeenten kunnen daarmee aan de slag en keuzes op maat maken voor hun stedelijke distributie.

De Last Mile van de logistieke sector wordt beschouwd als één van de duurste, minst efficiënte en meest vervuilende delen van de totale logistieke keten. Veel aan-huis-leveringen mislukken door het 'niet-thuis-fenomeen' en dat heeft een grote impact op de kosten en de efficiëntie. Gezien de gestage groei van de e-commerce met jaarlijkse groeipercentages tussen 5 en 15 procent is dit een belangrijk aandachtspunt. Met projectontwikkelaars kunnen afspraken gemaakt worden over de installatie van beveiligde leverboxen in huizen en appartementen. De post installeert locker boxes in stations of je kan met fietskoeriers werken.

Steden en gemeenten kunnen zelf zendingen binnen de stad door fietskoeriers laten uitvoeren of lokale handelsverenigingen stimuleren in het duurzaam organiseren van hun transporten binnen de stad.

Gemiddeld zijn er per bouwwerf 80 vrachtbewegingen. Het aandeel van de bouwlogistiek in het wegvervoer wordt geschat op 25 tot 30 procent. Het vervoer van bouwmaterialen via het water is in opmars en biedt kansen op de vermindering van het aantal vrachtwagens op de wegen. Of het gebruik van stille en schone vrachtwagens kan worden aangemoedigd.

De ophaling van afval gebeurt almaar vaker met elektrische vuilniswagens, met stille en schone voertuigen. Je kan inzamelaars, gemeenten en bedrijven stimuleren om afval op bedrijventerreinen samen te brengen, te clusteren.

Een transportfirma die haar ritten goed wil plannen, moet de juiste venstertijden kennen van de verschillende steden. Een goede communicatie van de geldende venstertijden is cruciaal. In Vlaanderen loopt al het PIEK project rond stille leveringen.

Transport via water biedt mogelijkheden, voor bvb palletvervoer, maar er liggen ook mogelijkheden bij kleinere pakjes.

Gebruik van Intelligente transportsystemen (ITS), gebruik van dynamisch verkeersmanagement.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : "Wonen, werken, winkelen, onderwijs, ontspanning en dienstverlening. Het zijn enkele van de vele activiteiten in onze steden. Inwoners hebben andere verwachtingen dan pendelaars, zij die winkelen of handelaars. Deze goed gestoffeerde 'Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen' biedt een schat aan informatie aan steden en gemeenten en aan de logistieke sector. Er staan 15 concrete maatregelen in om het goederenvervoer in een stedelijke omgeving vlotter, efficiënter en duurzamer te laten verlopen en om te komen tot een beleid op maat. Dialoog en samenwerking zijn noodzakelijk om tegenstellingen te kunnen overstijgen, overbruggen en verzoenen."

Via Flanders Logistics speelt de Vlaamse overheid een ondersteunende rol. Dit gebeurt door opbouw van kennis, uitwisseling van informatie, sensibilisering en dialoog tussen alle betrokkenen (beleid, vervoerders, verladers, handelaars, consumenten-bewoners). Flanders Logistics biedt eveneens inhoudelijke ondersteuning. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het initiatief PIEK-project rond stille en duurzame leveringen. Voor dat PIEK project werken de overheid en de bedrijfswereld nauw samen om buiten de spitsuren goederen stil te leveren. Met succes, want die samenwerking is goed voor mens en milieu (verkeersveiliger, duurzamer, milieu-vriendelijker enz.).

Persinfo:

Katrien Rosseel
Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits
0475/44.58.32
persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be