Weyts schakelt een fietsversnelling hoger

in
Persbericht

We zitten op een kantelmoment: het is nu tijd om Vlamingen harde argumenten te geven om te kiezen voor de fiets. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts bij de voorstelling van het Vlaamse Fietsbeleidsplan. Je moet met de fiets sneller en comfortabeler op je werk geraken dan met de wagen. Daarom gaat Weyts investeren in nog meer veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. “Vlaanderen is nu al een fietsland tijdens het weekend”, stelt Weyts vast. “Het is tijd om ook een fietsland te worden tijdens de werkweek”.

Er wordt vandaag al veel gefietst in Vlaanderen. Als fietsland moet Vlaanderen alleen Nederland en Denemarken laten voorgaan. We zijn wel vooral recreatieve en sportieve fietsers, en nemen de fiets nog te weinig voor functionele verplaatsingen. “De Vlaming is een weekendfietser, en ik wil er ook een weekfietser van maken”, zegt Weyts.

Weyts gebruikt een ambitieus investeringsbeleid om de fiets verder te versterken als het volwaardige alternatief voor de auto. Tot nu werden de fietsbudgetten ondanks de besparingen volledig gevrijwaard en zelfs licht verhoogd. Tegen het einde van de legislatuur wil Weyts met een forse verhoging van het investeringsbudget de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden. De inhoudelijke krachtlijnen heeft Weyts gebundeld in het Vlaamse Fietsbeleidsplan, dat werkt met 3 trappen: fietsbeleid, fietsinfrastructuur en fietscultuur.

Het fietsbeleid krijgt meer samenhang. Weyts wil met de Vlaamse overheid de centrale regie in handen nemen. Vandaag wordt het fietsbeleid immers gekenmerkt door grote versnippering. Heel wat overheden en organisaties doen waardevolle inspanningen voor de fiets, maar los van elkaar en in verspreide slagorde. Met als resultaat missing links of fietspaden die abrupt ophouden bij een gemeente- of provinciegrens. De Vlaamse overheid wordt de brugfiguur tussen alle partners.

De fietsinfrastructuur zal meer investeren in netwerken voor woon-werkverkeer. Weyts wil vlotte en veilige verbindingen tussen de belangrijke kernen. De concrete ambitie is om 80 nieuwe fietssnelwegen te realiseren. Die fietssnelwegen krijgen ook een uniforme bewegwijzering en een aangepast statuut, zodat de fietsers meer voorrang krijgen op het kruisend verkeer. Vlotte doorstroming van het fietsverkeer is voor Weyts cruciaal. Vroeger werd vooral de doorstroming van bepaalde knelpunten bekeken, maar Weyts wil nu oog hebben voor de doorstroming van volledige trajecten. Dat kan bijvoorbeeld met een slimme en fietsvriendelijke lichtenregeling.

Weyts mikt op een uitbreiding van het de deelfietssystemen. Naast Blue Bike wil de minister ook andere publieke en private partners initiatieven rond deelfietsen laten nemen. Die systemen moeten slimme links hebben met de randstedelijke parkings, zodat chauffeurs vlot kunnen overschakelen op een (deel)fiets.

De fietscultuur moet voet aan de grond krijgen in Vlaanderen. Weyts wil een communicatieplan voor bedrijven, om werkgevers én werknemers diets te maken dat fietsen ook economisch en financieel pure winst betekent. Zo is een fietsvergoeding belastingvrij en kunnen bedrijven fietsinvesteringen voor 120% aftrekken van de vennootschapsbelasting. Weyts denkt ook aan een informatiecampagne voor ouders, die hun kinderen vaak verbieden om met de fiets naar school te rijden omdat ze menen dat dit te gevaarlijk is. In werkelijkheid is de veiligheid voor fietsers de laatste jaren sterk gestegen.

“Fietsen is beter voor mens, milieu en economie. Maar dat zijn zachte of abstracte argumenten. Ik wil de Vlaming ook harde en tastbare argumenten geven om over te schakelen op de fiets”, besluit Weyts. “Het Fietsbeleidsplan is de basis waarop we in de komende jaren kunnen bouwen”.


Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit

28 april 2016

Klik voor:

 

Contact:

  • Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88