Zomer-BOB-campagne zet beste resultaat ooit neer

in
Persbericht

Tijdens de voorbije zomer-BOB-campagne legde 2,9% van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest af. Dat is het laagste percentage ooit tijdens de zomer-BOB-campagne. De dalende trend in de cijfers – in 2011 legde nog 5,7% van de bestuurders een positieve test af – zet zich zo ook dit jaar verder. “Goed dat de volgehouden sensibilisering vruchten afwerpt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “In de strijd tegen de schande van 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd blijven we investeren in sensibilisering en handhaving”.

De Zomer-BOB-campagne liep dit jaar van 3 juni tot en met 29 augustus. In die periode controleerden lokale en federale politie in Vlaanderen 220.100 bestuurders op rijden onder invloed. Het aantal controles lag daarmee hoger dan vorig jaar (van 215.486 naar 220.100, +2%), maar het aantal positieve alcoholtests lag een heel stuk lager (van 6.940 naar 6.401, een daling van wel -7,8%). De provincie Antwerpen liet het laagste aantal positieve bestuurders noteren: 2,3%, de provincie West-Vlaanderen het hoogste: 4,5%.

Vlaanderen doet het beter dan de andere gewesten. In Brussel bedroeg het aantal positieve testen 3,3%, in Wallonië zelfs 3,7%. “Het is hoopgevend dat Vlaanderen het beter doet dan de andere gewesten”, zegt Weyts. “We doen 0,5% beter dan Brussel en 0,8% beter dan Wallonië”.

Dalende trend

De resultaten van de zomer-BOB-campagne tonen een positieve trend sinds 2011. Een volgehouden aanpak van sensibilisering én controles werkt duidelijk. De meerderheid van automobilisten beseft ondertussen terdege dat rijden én drinken niet samengaan. Een hardnekkige minderheid volhardt in de boosheid en is zo verantwoordelijk voor heel wat ongevallen en menselijk leed.

“De resultaten van de zomer-BOB zijn bemoedigend, maar we gaan er niet in berusten”, zegt Weyts. “Alcoholcontroles blijven een noodzakelijke stok achter de deur. Ik ben iedereen die heeft meegewerkt aan de zomer-BOB-campagne dankbaar, zoals die Rode Duivels die een duidelijk signaal tegen rijden onder invloed hebben gegeven”.


 

 

 


Persmededeling van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit

 

 

 

8 september 2016

Klik voor:

 

Contact:

  • Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88